Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό του Hellenic American College

 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Hellenic American University είναι ποικιλόμορφο, με διεθνή προσανατολισμό, ευρεία ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις, ενώ επιδεικνύει συνεχή προσήλωση στην ποιότητα της διδασκαλίας. Οι περισσότεροι μόνιμοι (full-time) καθηγητές του Πανεπιστημίου, κατέχουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας.

Μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας έχουν διδάξει ή διεξάγει έρευνα σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Πολλοί μάλιστα συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα τα οποία εκπονούν σε συνεργασία με συναδέλφους τους σε διάφορα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Άλλοι δραστηριοποιούνται στον κόσμο των επιχειρήσεων ή κατέχουν θέσεις συμβούλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, οι καθηγητές των επαγγελματικών προγραμμάτων είναι πετυχημένοι επαγγελματίες στο χώρο τους. Επίσης, μέλη του διδακτικού μας προσωπικού είναι συγγραφείς και ποιητές με δημοσιευμένο έργο, καθώς και γνωστοί μουσικοί και συνθέτες.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την αναλυτική ιστοσελίδα του Hellenic American University για να δείτε τα προφίλ του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου και να μάθετε για το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, τις δημοσιεύσεις αλλά και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.