Τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας αποτελούν σήμα κατατεθέν του αμερικανικού πανεπιστημιακού συστήματος. Το εν λόγω σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν, συνήθως κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών, σε βοηθά να αποκτήσεις τις θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να πετύχεις στις σπουδές και την καριέρα σου, και να γίνεις ένας προσαρμοστικός, δια βίου εκπαιδευόμενος.

Εκτός από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων που θα σε οδηγήσουν στην ακαδημαϊκή αριστεία, το πρόγραμμα θα σε βοηθήσει, επίσης:

 • να διευρύνεις τις γνώσεις σου για την κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον και τον εαυτό σου, καθώς και να αναπτυχθείς ως προσωπικότητα,
 • να γίνεις ένα ενημερωμένο και ηθικά ευαισθητοποιημένο άτομο που ασχολείται ενεργά με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αντιλαμβάνεται πώς οι πράξεις σε ατομικό επίπεδο επηρεάζουν τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες,
 • να ενισχύσεις τη συνδυαστική σου ικανότητα σε ό,τι αφορά ιδέες και έννοιες από διάφορους κλάδους, ώστε να μπορέσεις να εφαρμόσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτάς σε νέα πλαίσια και τομείς.

Αυτοί οι στόχοι πραγματώνονται μέσα από ένα πρόγραμμα 40 ακαδημαϊκών μονάδων με 7 υποχρεωτικά (βασικά) μαθήματα και 7 μαθήματα επιλογής από διάφορες κατηγορίες.

Τα Βασικά Μαθήματα και οι Θεμελιώδεις Δεξιότητες

Με τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία συνήθως παρακολουθείς κατά τα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών σου, θα αναπτύξεις την ικανότητα:

 • να αρθρώνεις δημόσιο λόγο μπροστά σε ακροατήριο,
 • να επικοινωνείς αποτελεσματικά γραπτώς σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο,
 • να εντοπίζεις, να αξιολογείς και να χρησιμοποιείς με τρόπο υπεύθυνο την πληροφορία,
 • να σκέφτεσαι κριτικά και δημιουργικά,
 • να αντιλαμβάνεσαι και να εκφράζεις επιχειρήματα που υποστηρίζονται μέσα από ποσοτικά στοιχεία και δεδομένα

Μαθήματα επιλογής: Γνώση του Κόσμου και των Λαών, των Πολιτισμών και των Επιτευγμάτων του

Θα παρακολουθήσεις επίσης μαθήματα που θα διευρύνουν τις γνώσεις σου για διάφορους πολιτισμούς, αλλά και για τον φυσικό κόσμο μέσω μαθημάτων στις θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την Ιστορία, τις ξένες γλώσσες και τις τέχνες.

Το Πρόγραμμα Πολίτης

Η Γενική Εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης μια συνιστώσα που ονομάζεται Πρόγραμμα Πολίτης, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Συνδυάζει ευκαιρίες μάθησης μέσω παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, εθελοντικής εργασίας και άλλων μορφών συμμετοχής της φοιτητικής κοινότητας σε τέτοιες δραστηριότητες ώστε να εξοικειωθείς με προβλήματα της κοινότητας και να μπορέσεις να αναπτύξεις κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ευαισθητοποίηση. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν 45 ώρες δραστηριοτήτων κοινωνικής εκπαίδευσης και κοινωφελούς εθελοντικής εργασίας πριν από την αποφοίτησή τους. Μπορείς να ολοκληρώσεις την συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμμετέχοντας σε τρία είδη δραστηριοτήτων: εκδηλώσεις και δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνική-εθελοντική εργασία και ερευνητικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στη σελίδα Πρόγραμμα Πολίτης.

Διάρθρωση του προγράμματος

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις απαιτήσεις της Γενικής Εκπαίδευσης. Ο μέντοράς σου μπορεί να σε βοηθήσει να σχεδιάσεις την αλληλουχία των μαθημάτων και να επιλέξεις τα μαθήματα που ταιριάζουν στα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και προσωπικά σου ενδιαφέροντα. Μπορείς να περιηγηθείς στον διαδικτυακό κατάλογο μαθημάτων στην ιστοσελίδα του Hellenic American University για να δεις τις σχετικές περιγραφές, αλλά και τη λίστα όλων των διαθέσιμων μαθημάτων επιλογής.

Υποχρεωτικά Μαθήματα —19 μονάδες

 • Writing I: Academic Literacies
 • Writing II: Expanding Academic Literacies
 • Critical Thinking
 • Public Speaking
 • Sustainable Planet OR Design Thinking
 • Quantitative Reasoning
 • Information Literacy and Technology Basics

* Όλα τα μαθήματα αποδίδουν 3 ακαδημαϊκές μονάδες εκτός από το μάθημα Πληροφορική και Βασικές Τεχνολογίες, που αποδίδει μία ακαδημαϊκή μονάδα.