Μεταπτυχιακά Προγράμματα

μεταπτυχιακο στην ελλαδα

Αμερικανικές σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αθήνα

Ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Διοίκηση Πωλήσεων, την Πληροφορική, τη Γλωσσολογία & Επικοινωνία, τη Μετάφραση, τη Διαχείριση του Στρες & της Υγείας (ΝΕΟ!), τη Διερμηνεία Συνεδρίων ή την Ψυχολογία και απόκτησε Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από αμερικανικό Πανεπιστήμιο σπουδάζοντας στην Αθήνα.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Hellenic American College συνδυάζουν επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα χρειαστείς για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ως σπουδαστής σε ένα από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Hellenic American College θα αναπτύξεις αναλυτική και κριτική σκέψη, θα διευρύνεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες και θα λάβεις εκτενή πρακτική εκπαίδευση στον κλάδο που έχεις επιλέξει. Επιπλέον, θα ευαισθητοποιηθείς σε θέματα δεοντολογίας του εκάστοτε επιστημονικού κλάδου και θα εξασκηθείς στη χρήση των εργαλείων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες.

Η έρευνα και η εμπειρική μάθηση είναι βασικά χαρακτηριστικά κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Hellenic American College. Το διδακτικό προσωπικό θα σε καθοδηγήσει και θα σε παροτρύνει ώστε να ανακαλύψεις και να ακολουθήσεις τα δικά σου ερευνητικά ενδιαφέροντα. Ταυτόχρονα θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε ερευνητικά project του διδακτικού προσωπικού αλλά και σπουδαστών. Όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή (για το ΜΒΑ) με την εκπόνηση μιας εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα (consultancy project).