Από την ίδρυσή του το 2004, το Hellenic American University χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική τεχνολογία για να διευρύνει την πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών του και να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και να εμπλουτίσει τη μάθηση των φοιτητών. Οι επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης μάθησης, ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό βοήθησαν το Hellenic American University να δημιουργήσει ένα πιο περιεκτικό, φιλικό προς τον χρήστη και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, για όλα τα μαθήματα, ανεξάρτητα από το εάν διδάσκονται διαδικτυακά, δια ζώσης ή συνδυαστικά.

Τρόποι παράδοσης μαθημάτων

Τα μαθήματα προσφέρονται με διαφόρους τρόπους, ανάλογα με παραμέτρους όπως το πρόγραμμα σπουδών, τους στόχους και τις απαιτήσεις του μαθήματος και τις ανάγκες των φοιτητών.

Από το φθινόπωρο του 2021, προσφέρονται μαθήματα στην Αθήνα και τη Nashua με έναν από τους παρακάτω τρόπους, το καθένα με τις δικές του απαιτήσεις.

Μαθήματα δια ζώσης

Όλα τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης στην πανεπιστημιούπολη. Το υλικό του μαθήματος, οι δραστηριότητες, τα τεστ και οι εργασίες διατίθενται στο ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης Blackboard Ultra.

eLearning

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως ασύγχρονα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις λειτουργίες της πλατφόρμας Blackboard Ultra. Οι φοιτητές εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό, ολοκληρώνοντας την μελέτη, τις εργασίες, τις ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον εκπαιδευτή. Έχουν επίσης προγραμματιστεί υποχρεωτικές ζωντανές συνεδρίες μέσω βίντεο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

Εξάμηνο

Τουλάχιστον τρία σύγχρονα μαθήματα μέσω ζωντανών βιντεοκλήσεων 120' μέσω του Blackboard Collaborate πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο διδάσκων μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει επιπλέον συνεδρίες ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων προγραμμάτων ή μαθημάτων.

Ενδιάμεση περίοδος μαθημάτων

Τουλάχιστον ένα μάθημα μέσω ζωντανών βιντεοκλήσεων 90' μέσω Blackboard Collaborate την εβδομάδα.

Online μαθήματα

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύγχρονα —μέσω ζωντανών διαδικτυακών συνεδριών— μέσω της πλατφόρμας Blackboard Collaborate χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και λειτουργίες. Το υλικό του μαθήματος, οι δραστηριότητες, τα τεστ και οι εργασίες διατίθενται στο ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης Blackboard Ultra.

Υβριδική παρακολούθηση

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις (με εξαίρεση ορισμένα προγράμματα όπως το MAAL που τα μαθήματα προσφέρονται μόνο διαδικτυακά) με όλο το υλικό, τις δραστηριότητες και τις εργασίες να βρίσκονται στο Blackboard Ultra χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται, επίσης, διαδικτυακά μαθήματα σύγχρονης παρακολούθησης διάρκειας 120' μέσω του Blackboard Collaborate.

Το διαδικτυακό περιβάλλον και το περιβάλλον τάξης

Όποια και αν είναι η μορφή του μαθήματος, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον που τους εμπλέκει στη μάθησή μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας και μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν ομαδικές συζητήσεις, μάθηση βάσει έργου, συνεργατική μάθηση, τήρηση ημερολογίου, περιπτωσιολογικές μελέτες και βιωματική μάθηση. Η εκπαιδευτική τεχνολογία χρησιμοποιείται για την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας και του αυτοστοχασμού και για την αξιοποίηση διαφόρων διδακτικών μέσων—όχι μόνο του ακαδημαϊκού εγχειριδίου.

Τα κύρια στοιχεία του ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος του Hellenic American University περιλαμβάνουν:

 • Blackboard Ultra, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης
 • Blackboard Collaborate, ένα σύστημα εικονικής τάξης για διαδικτυακή αλληλεπίδραση
 • Σύστημα Mercer and Mettl Digital Proctoring, για ασφαλή, διαδικτυακή αξιολόγηση

Επιπλέον, οι παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας έχουν εξοπλιστεί με ευρυζωνικό δίκτυο και ειδικό εξοπλισμό για να παρέχουν πρόσβαση στους διαδικτυακούς πόρους εκμάθησης και, όπου χρειάζεται, να επιτρέπουν τη διαδικτυακή συνεργασία.

Blackboard Ultra

Το Blackboard Ultra χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό των μαθημάτων και τη μεταφόρτωση:

 • αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων, ακαδημαϊκού περιεχομένου και υλικού αναφοράς και μελέτης σε διάφορες μορφές
 • εργασιών μαθημάτων και ρουμπρικών που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγησή τους
 • ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες (π.χ. νήματα συζήτησης και περιοδικά.)
 • γραπτών, προφορικών και βίντεο σχολίων του διδάσκοντα για την εργασία που έχουν υποβάλει οι φοιτητές
 • βαθμολογιών μαθημάτων και αρχείων παρακολούθησης

Blackboard Collaborate

Με αυτό το σύστημα εικονικής τάξης οι φοιτητές μπορούν:

 • να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή μέσω τηλεδιάσκεψης
 • να ακούν και να συμμετέχουν στην παρουσίαση του εκπαιδευτή
 • να μοιράζονται γραπτά σχόλια χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα συνομιλίας, τις δημοσκοπήσεις και τον διαδραστικό πίνακα
 • να εργάζονται σε ομάδες και σε ζεύγη χρησιμοποιώντας τα breakout rooms
 • να μοιράζουν αρχεία μεταξύ τους

Mercer και Mettl Digital Proctoring

Όλα τα μαθήματα έχουν πλέον τη δυνατότητα διεξαγωγής ζωντανών διαδικτυακών τεστ και εξετάσεων. Αυτό το διαδικτυακό σύστημα διεξαγωγής διαδικτυακών τεστ δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται τα τεστ σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο και ακίνδυνο ψηφιακό περιβάλλον. Οι φοιτητές παρακολουθούνται ζωντανά καθώς συμμετέχουν σε μια εξέταση υπό την καθοδήγηση ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου εισηγητή.

Υποδομή Τάξης

Το Hellenic American University αναβαθμίζει τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας του για να δημιουργήσει περιβάλλοντα μάθησης πολλαπλών χρήσεων για να καλύψει μια σειρά από μαθησιακές ανάγκες. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, φορητούς υπολογιστές για τους εκπαιδευτές, έξυπνους πίνακες και προτζέκτορες. Επιπλέον, επτά αίθουσες διδασκαλίας στις εγκαταστάσεις της Αθήνας έχουν αναβαθμιστεί και εξοπλιστεί με ένα Huawei Idea Hub πολλαπλής αφής (το οποίο αντικαθιστά τον παραδοσιακό εξοπλισμό). Οι υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας σε Αθήνα και Nashua έχουν προγραμματιστεί να αναβαθμιστούν μεταγενέστερα.

Οι πρόσφατα αναβαθμισμένες αίθουσες διδασκαλίας μπορούν πλέον να φιλοξενήσουν διαφορετικές ομάδες φοιτητών στην τάξη αλλά και διαδικτυακά ταυτόχρονα—χωρίς να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.