Προπτυχιακά Προγράμματα

 

προπτυχιακο ελληνικο κολλεγιο

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Αθήνα

Σπούδασε στην Αθήνα, και απόκτησε το πτυχίο (Bachelor) ή το δίπλωμά σου (Associate) απευθείας από το Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA). Μπορείς να σπουδάσεις Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μηχανική, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία και Μουσική.

Ως προπτυχιακοί σπουδαστές μπορείτε να ακολουθήσετε πρόγραμμα πλήρους ή μερικούς φοίτησης. Οι σπουδαστές πλήρους φοίτησης (full-time) συνήθως ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε τέσσερα έτη. Οι σπουδαστές μερικούς φοίτησης μπορούν να λάβουν επέκταση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών τους, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγουν να παρακολουθήσουν ανά εξάμηνο. (Στο Πανεπιστήμιο εφαρμόζεται το σύστημα παρακολούθησης ανά εξάμηνα, με το ακαδημαϊκό έτος να αποτελείται από το Φθινοπωρινό και το Εαρινό Εξάμηνο διάρκειας 15 εβδομάδων, και δύο θερινούς κύκλους σπουδών).

Όλοι οι προπτυχιακοί σπουδαστές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων, 40 εκ των οποίων προέρχονται από το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

Το Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας

Στα πλαίσια του προγράμματος Γενικής Παιδείας οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα από τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες ανεξάρτητα από τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση καλλιεργημένων σπουδαστών με κριτική σκέψη, έτοιμους για την παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και μαθήματα επιλογής σε τομείς όπως τα μαθηματικά, τα Αγγλικά, οι θετικές επιστήμες, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες. Μέσω των μαθημάτων αυτών οι σπουδαστές αποκτούν καλύτερη αυτογνωσία, διευρύνουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τις ικανότητές τους να επιλύουν προβλήματα και αποκτούν κοινωνική και διαπολιτισμική ευαισθησία και γνώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.  

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς «Πολίτης»

Το πρόγραμμα Πολίτης, το οποίο αποτελεί μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης, έχει ως στόχο να ενισχύσει την κοινωνική ευαισθησία των φοιτητών και να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την εθελοντική εργασία.

Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν 90 ώρες εκπαιδευτικής δραστηριότητας και εθελοντικής συμμετοχής στα κοινά μέχρι την αποφοίτησή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε τριών ειδών δραστηριότητες: δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη, την ενεργή συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις, και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς "Πολίτης".