Διεθνείς φοιτητές
Διεθνείς φοιτητές

Μαθητές λυκείου με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτές ορίζονται από το Hellenic American University μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ανακάλυψης του Hellenic American College (College Discovery Program). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους καλά καταρτισμένους μαθητές λυκείου να ζήσουν από κοντά ως φοιτητές του Hellenic American University, να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες και να ξεκινήσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευσή τους με ένα ελαφρύ προβάδισμα πριν αποφοιτήσουν από το σχολείο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μαθητές και μαθήτριες της 2ας και της 3ης Λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων που προσφέρει το Hellenic American University ως επισκέπτες φοιτητές ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση εισδοχής σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουμε.

Ακαδημαϊκές Μονάδες

Οι ακαδημαϊκές μονάδες που θα λάβουν οι μαθητές παρακολουθώντας κάποιο από τα προπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Ανακάλυψης του Hellenic American College καταγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία σπουδαστή που τηρεί το Hellenic American University. Με αυτόν τον τρόπο και λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, οι συγκεκριμένες μονάδες μπορούν υπό προϋποθέσεις να μεταφερθούν μελλοντικά σε άλλα αμερικανικά κολλέγια και πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει πρώτα να συζητήσουν τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τους καθηγητές ή τους συμβούλους εκπαίδευσης.