Διά Βίου Μάθηση

Γιατί η γνώση είναι για κάθε ηλικία…

Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

Τα επαγγελματικά προγράμματα δια βίου μάθησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς με στόχο να σας βοηθήσουν τα ξεκινήσετε ή να εξελίξετε την καριέρα σας. Παρέχουμε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της πληροφορικής, της διδασκαλίας, της μετάφρασης και της διερμηνείας. Το Κέντρο Καριέρας θα σας βοηθήσει σε κάθε στάδιο της καριέρας σας – από την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και τη σύνταξη βιογραφικού μέχρι τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης εργασίας.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα  για Παιδιά και Εφήβους

Το Hellenic American Education Center, σε συνεργασία με την STEM Education, έναν μη κερδοσκοπικό πάροχο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους, παρέχει μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων STEM ειδικά για παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Η Εκπαίδευση STEM είναι μια διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο ενός συνεκτικού προγράμματος εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων.

Πολιτική κατά των Διακρίσεων

Το Hellenic American Education Center παρέχει ίσες ευκαιρίες στο σύνολο του κοινού του και δεν προβαίνει σε διακρίσεις βάσει της φυλής, του χρώματος, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της θρησκείας, της εθνικής καταγωγής, της σωματικής αναπηρίας ή του καθεστώτος παλαιμάχου στις πολιτικές εισδοχής, πρόσληψης, απασχόλησης, αξιολόγησης και προαγωγής που εφαρμόζει. 

 


To Hellenic American Education Center έχει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) να παρέχει με το διακριτικό γνώρισμα Hellenic American ΚεΔιΒιΜ2, προγράμματα και υπηρεσίες Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.