Διά Βίου Μάθηση

Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

Τα επαγγελματικά προγράμματα δια βίου μάθησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς με στόχο να σας βοηθήσουν τα ξεκινήσετε ή να εξελίξετε την καριέρα σας. Παρέχουμε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της πληροφορικής, της διδασκαλίας, της μετάφρασης και της διερμηνείας. Το Κέντρο Καριέρας θα σας βοηθήσει σε κάθε στάδιο της καριέρας σας – από την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και τη σύνταξη βιογραφικού μέχρι τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης εργασίας.  

Πολιτική κατά των Διακρίσεων

Το Hellenic American Education Center παρέχει ίσες ευκαιρίες στο σύνολο του κοινού του και δεν προβαίνει σε διακρίσεις βάσει της φυλής, του χρώματος, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της θρησκείας, της εθνικής καταγωγής, της σωματικής αναπηρίας ή του καθεστώτος παλαιμάχου στις πολιτικές εισδοχής, πρόσληψης, απασχόλησης, αξιολόγησης και προαγωγής που εφαρμόζει. 

 


To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Hellenic American Education Center – Hellenic American ΚΔΒΜ - λειτουργεί με άδεια από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.