Σχετικά με την εκπαίδευση STEM

Το Hellenic American Education Center, σε συνεργασία με το STEM Education, έναν μη κερδοσκοπικό πάροχο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους, παρέχει μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων STEM ειδικά για παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Η Εκπαίδευση STEM είναι μια διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο ενός συνεκτικού προγράμματος εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων.

Γιατί STEM;

Η εκπαίδευση STEM παρέχει έναν ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο μάθησης που παρακινεί νέους σπουδαστές με πολλούς τρόπους:

√ Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες από νεαρή ηλικία.
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες STEM περιλαμβάνουν ομαδικά προγράμματα. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να επιχειρηματολογούν, να διαφωνούν και να συνεργάζονται.

√ Οι μαθητές μαθαίνουν βρίσκοντας λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.
Η εστίαση της εκπαίδευσης STEM στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων εμπλέκει τους σπουδαστές πληρέστερα στη διαδικασία εκμάθησης.

√ Η εκπαίδευση STEM κάνει ελκυστική την εκμάθηση των μαθηματικών.
Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται αλγοριθμικά μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων. Το μαθηματικά διδάσκονται μέσα από την ανακάλυψη και τη βιωματική μάθηση, σε σχέση πάντοτε με τον καθημερινό κόσμο τους.

√ Τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς σχεδιάζονται οι καθημερινές μηχανές και πώς λειτουργούν.
Η εκπαίδευση STEM εισάγει τα παιδιά στον τρόπο που οι μηχανικοί σκέφτονται και σχεδιάζουν, ενώ τους διδάσκει ότι ένα πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με διάφορους τρόπους.

√ Η ρομποτική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εισαγάγετε τα παιδιά στον προγραμματισμό των υπολογιστών.
Ο προγραμματισμός των υπολογιστών περιλαμβάνει συχνά χειρισμό αφηρημένων εννοιών, αλλά η εργασία με κάτι απτό όπως ένα ρομπότ κάνει την συγγραφή κώδικα πολύ πιο προσιτή.

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Ετήσια Προγράμματα:

STEM Summer Camp 2019: