Εκπαίδευση καθηγητών

Αποστολή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα δεσμεύεται να παρέχει κορυφαίας ποιότητας πιστοποίηση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης για καθηγητές ευρέως και λιγότερο ευρέως χρησιμοποιούμενων ξένων γλωσσών, συνδέοντας τη θεωρία και την πρακτική με τη σφαιρική αντίληψη της διδασκαλίας της γλώσσας στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσω διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε καθηγητές όλων των επιπέδων, από αρχάριους μέχρι όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Advanced Diploma in TESOL-Level 5

Το Advanced Diploma in TESOL-Level 5 είναι ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF).

Το πρόγραμμα Advanced Diploma in TESOL-Level 5 προσφέρεται στα πλαίσια του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL), ενώ προσφέρεται και μεμονωμένα στο πλαίσιο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Advanced Diploma in TESOL-Level 7

Το Advanced Diploma in TESOL-Level 7 είναι ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF).

Το πρόγραμμα Advanced Diploma in TESOL-Level 7 προσφέρεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (MAAL) - TESOL, ενώ προσφέρεται και μεμονωμένα στο πλαίσιο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

TESOL Μάθημα Διοίκησης Σχολικών Μονάδων

Το Hellenic American College/Hellenic American University προσφέρει ένα νέο μεταπτυχιακό μάθημα που απευθύνεται σε έμπειρους καθηγητές οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως διευθυντές σχολείων, διευθυντές σπουδών ή κατέχουν ήδη αντίστοιχη θέση και θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Το μάθημα εντάσσεται στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (MAAL) - TESOL ενώ προσφέρεται και μεμονωμένα στο πλαίσιο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Το 45ωρο μάθημα Μεθοδολογίας για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας ανταποκρίνεται στην ανάγκη για τη διδασκαλία της Ελληνικής στη σημερινή πολυπολιτισμική πραγματικότητα.

Αυτό το μάθημα προσφέρεται σαν μάθημα επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL).