Το Πρόγραμμα Μεθοδολογίας για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σάς παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής προσέγγισης των πιο σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας. Εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσετε ως καθηγητές και σας προσφέρει ποικιλία υλικού και ασκήσεων. Επιπλέον, σας βοηθάει να βελτιωθείτε σε τομείς όπως ο σχεδιασμός μαθήματος, η διαχείριση τάξης και σας παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης.

Στόχοι Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεθοδολογίας για Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σας βοηθάει να διευρύνετε τις γνώσεις σας στις αρχές και τις τεχνικές της σύγχρονης επικοινωνιακής διδασκαλίας και σας καθιστά πιο αποτελεσματικούς ως καθηγητές. Διερευνάτε συγκεκριμένα παιδαγωγικά ζητήματα προκειμένου να εμβαθύνετε στη διδακτική, εστιάζοντας σε πρακτικές εφαρμογές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

 • να γνωρίζετε τις βασικές αρχές και τεχνικές της σύγχρονης διδασκαλίας
 • να αξιολογείτε τις σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας
 • να δημιουργείτε, να προσαρμόζετε και να αξιολογείτε διδακτικό υλικό
 • να χρησιμοποιείτε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων διδασκαλίας και εγχειριδίων

Προϋποθέσεις για εγγραφή

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να διαθέτετε πιστοποίηση υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική γλώσσα. Εάν είστε φυσικός ομιλητής της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να προσκομίσετε τίτλο λυκείου ή πανεπιστημίου για να πιστοποιήσετε το επίπεδο γλωσσομάθειας. Εάν τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα αποδεκτά γίνονται:

 • πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 • φοίτηση σε Ελληνόφωνο πανεπιστήμιο
 • πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο   

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας
  • Μέθοδοι διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας
  • Βασικές αρχές Επικοινωνιακής Μεθόδου
 • Διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία γλώσσας – Διδασκαλία εξ αποστάσεως – Χρήση διαδραστικού πίνακα
 • Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη
  • Διδασκαλία γραμματικής
  • Διδασκαλία σε παιδιά
  • Οργάνωση-Διαχείριση Τάξης / Τάξη μικτών ικανοτήτων
  • Σχεδιασμός μαθήματος / Τεχνικές ενεργητικής μάθησης
  • Δημιουργία και αξιολόγηση τεστ – Εξετάσεις Ελληνομάθειας
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εγχειριδίων
  • Ανάπτυξη υλικού

Αξιολόγηση

Οι σπουδαστές αξιολογούνται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος βάσει πολύπλευρων εργαλείων αξιολόγησης όπως:

 • Συμμετοχή
 • Σχεδιασμός Μαθήματος
 • Πρακτική διδασκαλίας

Υλικό

Παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες:

 • Διακουμή, Ι., Εξαδάκτυλος, Γ., Κουρμπάνη, Β., Σεκερτζή, Κ., Τολιάς, Δ. (2006). Διδάσκοντας τη Νέα Ελληνική ως Δεύτερη / Ξένη Γλώσσα: Προσεγγίσεις. Αθήνα, Ελλάδα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.
 • Διακουμή, Ι., Εξαδάκτυλος, Γ., Κουρμπάνη, Β., Σεκερτζή, Κ., Τολιάς, Δ. (2006). Διδάσκοντας τη Νέα Ελληνική ως Δεύτερη / Ξένη Γλώσσα: Εφαρμογές. Αθήνα, Ελλάδα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.
 • Εκπαιδευτικό υλικό του ακαδημαϊκού προσωπικού μας.

Πληροφορίες

Μονάδα/Πρόγραμμα Εκπαίδευση Καθηγητών
Γλώσσες EL
Προαπαιτούμενα Ομιλία της Ελληνικής γλώσσας
Σε ποιον απευθύνεται καθηγητές με ή χωρίς διδακτική πείρα
Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι
Προσφέρεται Online Ναι