Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)

Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [BSBA] στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στη δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων, με διδακτέα ύλη αντίστοιχη των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων της Αμερικής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε εφοδιαστεί με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και με ένα καινοτόμο, επιχειρηματικό τρόπο σκέψης που θα σας επιτρέπουν να επιτύχετε στον επιχειρηματικό περιβάλλον της σημερινής εποχής. 

Το πρόγραμμα BSBA διεξάγεται και πλήρως online.

 

Πλεονεκτήματα του προπτυχιακού Προγράμματος BSBA

Το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση ενός τμήματος σε μία επιχείρηση ή τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης. Θα αναπτύξετε στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα μάθετε να σχεδιάζετε σχέδια υλοποίησης έργου (project), να υλοποιείτε διαδικασίες στελέχωσης και να διαχειρίζεστε πραγματικά διοικητικά καθήκοντα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • η δυνατότητα κύριας εξειδίκευσης σε έναν από τομείς: Αεροπλοΐα, Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Πληροφορική, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Έργων, Engineering Management, και Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ή να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • η δυνατότητα δευτερεύουσας εξειδίκευσης σε πεδία όπως η Επιχειρηματικότητα, η Διαχείριση Έργων και τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών
 • η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής όπως: Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων, Παγκόσμια Επιχειρηματικότητα, Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητα καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Επίλυση συγκρούσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης εθνικής ταυτότητας ενός κράτους (nation branding)
 • το ευέλικτο ωράριο μαθημάτων με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμήματα ώστε να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες
 • το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία

Επαγγελματική σταδιοδρομία του BSBA

Το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [BSBA] σας εφοδιάζει με τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για να αναπτύξετε επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και σας προετοιμάζει για σταδιοδρομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε θέσεις διευθυντή, συμβούλου, εμπορικού αντιπροσώπου, ελεγκτή ή αναλυτή αγορών ή ακόμη για τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης. Επιπλέον, θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Online πρόγραμμα BSBA

Μπορείς να επιλέξεις να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) διαδικτυακά σε ένα άκρως υποστηρικτικό και ελκυστικό περιβάλλον φοίτησης. Ως φοιτητής του online προγράμματος θα επωφεληθείς από τα ακόλουθα:

 • Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εβδομαδιαίες συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Θα χειρίζεσαι μία εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα με πληθώρα διαδραστικών εργαλείων όπως video blogging, blogs, και φόρουμ συζητήσεων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία σου δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Προσωπική καθοδήγηση από τον μέντορά σου και τεχνολογική υποστήριξη εφόσον απαιτείται.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BSBA

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας (Capstone Project) κατά το τελευταίο έτος σπουδών σας (121 διδακτικές μονάδες). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 έως 8 έτη ανάλογα με το πόσα μαθήματα επιλέγουν κάθε εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec bsba

Παράλληλα με τα μαθήματα που παρακολουθείτε για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχετε τη δυνατότητα εξειδικευτείτε σε έναν από τους παρακάτω τομείς (minors).

Προτεινόμενοι τομείς εξειδίκευσης του BSBA
 • Εξειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα
 • Εξειδίκευση στη Διαχείριση Έργων

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ψυχολογίας και σε άλλους τομείς. Μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο Προπτυχιακών Προγραμμάτων για πληροφορίες σχετικά με εξειδικεύσεις σε άλλα Προγράμματα Πτυχίου.

Στη περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος σπουδαστής σε κάποιο από τα προγράμματα εκτός του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εξειδίκευση στη Γενική Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

 • θα έχετε αποκτήσει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες να διευθύνετε μια μικρή επιχείρηση ή να διαχειρίζεστε ένα τμήμα επιχείρησης
 • θα έχετε αποκτήσει κριτική σκέψη και θα έχετε αναπτύξει ηγετικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • θα έχετε αποκτήσει κριτική και αναλυτική σκέψη και θα μπορείτε να κάνετε ποσοτικές εκτιμήσεις
 • θα μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά στα Αγγλικά στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • θα έχετε τη δυνατότητα, εάν εξειδικεύεστε στη Διαχείριση Έργων,να συμμετέχετε στις εξετάσεις για τις διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη Διαχείριση Έργων (PMI και IPMA).
 • θα έχετε κατανοήσει τις εγχώριες και παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε καλύτερα την προσωπική σας επαγγελματική σταδιοδρομία
Έρευνα και Πρακτική Εξάσκηση του BSBA

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από καθηγητές και σπουδαστές στα πεδία της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Γνώσης και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Επίσης θα έχετε υποστήριξη και καθοδήγηση κατά την εκπόνηση του δικού σας ερευνητικού έργου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε επιχειρήσεις (field trips), να συνομιλήσετε με επαγγελματίες του κλάδου και να μοιραστείτε τις επαγγελματικές σας ανησυχίες με έμπειρους και νέους επιχειρηματίες μέσω εργαστηρίων και ομάδων συζήτησης (forum).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα