Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)
Φοιτητές στο προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Hellenic American College/Hellenic American University προσφέρει στους σπουδαστές του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εξελιχθούν σε ικανούς και υπεύθυνους managers και ηγέτες στον χώρο της παγκόσμιας οικονομίας. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς. Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει αρχικά σε θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικότητας, όπως λογιστική διαχείριση, μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, και διοίκηση επιχειρήσεων. Έπειτα, ο φοιτητής προχωράει στα μαθήματα της κύριας εξειδίκευσης (major) που έχει επιλέξει με βάση με τα ενδιαφέροντά του.

Το πρόγραμμα BSBA διεξάγεται και πλήρως online.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) - Φυλλάδιο

Ειδικότητες του προπτυχιακού Προγράμματος BSBA

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προσφέρει τις ακόλουθες ειδικότητες:

Αυτές οι ειδικότητες, εκτός από το General Business, μπορούν επίσης να επιδιωχθούν ως δευτερεύουσες με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ειδικότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να κερδίσετε ένα BSBA στα Χρηματοοικονομικά με δεύτερη ειδίκευση στο Marketing & Sales Management.

Πλεονεκτήματα του προπτυχιακού Προγράμματος BSBA

Το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση ενός τμήματος σε μία επιχείρηση ή τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης. Θα αναπτύξετε στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα μάθετε να σχεδιάζετε σχέδια υλοποίησης έργου (project), να υλοποιείτε διαδικασίες στελέχωσης και να διαχειρίζεστε πραγματικά διοικητικά καθήκοντα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • Δυνατότητα δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία εκτός της Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής όπως: Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα σε Αναπτυσσόμενες Οικονομίες, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Επίλυση συγκρούσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης εθνικής ταυτότητας ενός κράτους (nation branding)
 • Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων και τμήματα e-Learning ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες
 • Διδακτικό προσωπικό πρόθυμο να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία

Επαγγελματική σταδιοδρομία του BSBA

Το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSBA) σας εφοδιάζει με τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για να αναπτύξετε επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και σας προετοιμάζει για σταδιοδρομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε θέσεις διευθυντή, συμβούλου, εμπορικού αντιπροσώπου, ελεγκτή ή αναλυτή αγορών ή ακόμη για τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης. Επιπλέον, θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Online πρόγραμμα BSBA

Μπορείς να επιλέξεις να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) διαδικτυακά σε ένα άκρως υποστηρικτικό και ελκυστικό περιβάλλον φοίτησης. Ως φοιτητής του online προγράμματος θα επωφεληθείς από τα ακόλουθα:

 • Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εβδομαδιαίες συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Θα χειρίζεσαι μία εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα με πληθώρα διαδραστικών εργαλείων όπως video blogging, blogs, και φόρουμ συζητήσεων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία σου δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Προσωπική καθοδήγηση από τον μέντορά σου και τεχνολογική υποστήριξη εφόσον απαιτείται.

Το Νέο Business Lab και η πρωτοβουλία B-Cube

Το Νέο Business Lab και η πρωτοβουλία B-Cube

Οι φοιτητές του προγράμματος BSBA επωφελούνται από τους πόρους του B-Cube, μιας νέας πρωτοβουλίας του Hellenic American University για την ενίσχυση της έκθεσης των φοιτητών σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα. Το B-Cube αρχικά αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό υποστήριξης επιχειρηματικότητας Envolve Entrepreneurship που ιδρύθηκε από το Libra Group.

Από το φθινόπωρο του 2021, το B-Cube φιλοξενεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπως σχεδιαστικές προκλήσεις, εξειδικευμένες συναντήσεις, «how-to» επιχειρηματικά εργαστήρια με επικεφαλής εξειδικευμένους επαγγελματίες και ομιλίες από σπουδαστές που καινοτομούν. Οι εκδηλώσεις «how-to» είναι ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο. Επιπλέον, το B-Cube διευκολύνει και τις εταιρικές επισκέψεις σε συνεργασία με το Entrepreneurship Club του Πανεπιστημίου.

Δομή προγράμματος

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 41 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας (Capstone Project) κατά το τελευταίο έτος σπουδών σας (121 διδακτικές μονάδες). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 έως 8 έτη ανάλογα με το πόσα μαθήματα επιλέγουν κάθε εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec bsba diagram

BSBA Completion Pathway

Φοιτητές που είτε έχουν αποκτήσει είτε πρόκειται να αποκτήσουν σύντομα κάποιο associate degree, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις ακαδημαϊκές τους μονάδες και να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο Hellenic American University. Μπορούν να μεταφερθούν μέχρι και 90 ακαδημαϊκές μονάδες. Το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ανέρχεται σε 121, τουλάχιστον 33 εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στο Hellenic American University. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο BSBA completion pathway θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ακαδημαϊκό σύμβουλο προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν στο Admissions Office (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) την αναλυτική τους βαθμολογία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά των ακαδημαϊκών τους μονάδων.

 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στο HAU, ένα πραγματικά αμερικανικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφοδιάστηκα με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να επιτύχω στη σταδιοδρομία μου στο μάρκετινγκ, όχι μόνο μέσω θεωρητικής εργασίας, αλλά και μέσα από την εξέταση επιτυχημένων περιπτώσεων και παραδειγμάτων από την αγορά. Επίσης ανέπτυξα την κριτική μου ικανότητα, ξεπέρασα τον φόβο μου να μιλάω μπροστά σε κοινό και έμαθα πώς να γράφω επαγγελματικά κείμενα. Αυτά είναι τα λεγόμενα soft skills που συχνά παραβλέπονται στα πρώτα στάδια των σπουδών μας, αλλά πιστέψτε με, είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

  • Στάθης Γεωργακόπουλος
  • BSBA '11
  • Performance Marketing Specialist στη /Data
  1 από 1