Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)

Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Hellenic American College/Hellenic American University προσφέρει στους σπουδαστές του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εξελιχθούν σε ικανούς και υπεύθυνους managers και ηγέτες στον χώρο της παγκόσμιας οικονομίας. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς. Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει αρχικά σε θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικότητας, όπως λογιστική διαχείριση, μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, και διοίκηση επιχειρήσεων. Έπειτα, ο φοιτητής προχωράει στα μαθήματα της κύριας εξειδίκευσης (major) που έχει επιλέξει με βάση με τα ενδιαφέροντά του.

Το πρόγραμμα BSBA διεξάγεται και πλήρως online.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του προπτυχιακού Προγράμματος BSBA

Το Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση ενός τμήματος σε μία επιχείρηση ή τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης. Θα αναπτύξετε στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα μάθετε να σχεδιάζετε σχέδια υλοποίησης έργου (project), να υλοποιείτε διαδικασίες στελέχωσης και να διαχειρίζεστε πραγματικά διοικητικά καθήκοντα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • Δυνατότητα απόκτησης κύριας εξειδίκευσης (major) σε έναν από τομείς: Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαχείριση Έργων, Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Διαχείριση Πωλήσεων. Μπορείτε επίσης να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία εκτός της Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής όπως: Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα σε Αναπτυσσόμενες Οικονομίες, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Επίλυση συγκρούσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης εθνικής ταυτότητας ενός κράτους (nation branding)
 • Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμήματα ώστε να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες
 • Διδακτικό προσωπικό πρόθυμο να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία

Επαγγελματική σταδιοδρομία του BSBA

Το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [BSBA] σας εφοδιάζει με τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για να αναπτύξετε επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και σας προετοιμάζει για σταδιοδρομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε θέσεις διευθυντή, συμβούλου, εμπορικού αντιπροσώπου, ελεγκτή ή αναλυτή αγορών ή ακόμη για τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης. Επιπλέον, θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Online πρόγραμμα BSBA

Μπορείς να επιλέξεις να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) διαδικτυακά σε ένα άκρως υποστηρικτικό και ελκυστικό περιβάλλον φοίτησης. Ως φοιτητής του online προγράμματος θα επωφεληθείς από τα ακόλουθα:

 • Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εβδομαδιαίες συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Θα χειρίζεσαι μία εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα με πληθώρα διαδραστικών εργαλείων όπως video blogging, blogs, και φόρουμ συζητήσεων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία σου δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Προσωπική καθοδήγηση από τον μέντορά σου και τεχνολογική υποστήριξη εφόσον απαιτείται.

Το Νέο Business Lab και η πρωτοβουλία B-Cube

Το Νέο Business Lab και η πρωτοβουλία B-Cube

Οι φοιτητές του προγράμματος BSBA επωφελούνται από τους πόρους του B-Cube, μιας νέας πρωτοβουλίας του Hellenic American University για την ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών να καινοτομούν σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα. Το B-Cube αρχικά αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό υποστήριξης επιχειρηματικότητας Envolve Entrepreneurship που ιδρύθηκε από το Libra Group. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το νέο Business Lab, το οποίο στεγάζει αίθουσες συσκέψεων και ανοιχτούς χώρους εργασίας με ευρυζωνικό internet. Το εν λόγω εργαστήριο χρησιμοποιείται για συνεδρίες, προσομοιώσεις και ομαδικά πρότζεκτ για πολλά μαθήματα του προγράμματος BSBA, όπως το Entrepreneurship and New Ventures και το Innovation and New Product Development, τα οποία προσφέρονται το φθινόπωρο του 2021. Την άνοιξη του 2022, το νέο μάθημα κορμού για το Design Thinking θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και τους πόρους του Business Lab.

Από το φθινόπωρο του 2021, το B-Cube θα φιλοξενεί ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίων εκδηλώσεων, όπως σχεδιαστικές προκλήσεις, εξειδικευμένες συναντήσεις, «how to» επιχειρηματικά εργαστήρια με επικεφαλής εξειδικευμένους επαγγελματίες και ομιλίες από φοιτητές που καινοτομούν. Επιπλέον, πόροι όπως επιχειρηματική καθοδήγηση, εκδηλώσεις δικτύωσης και επιχειρηματική καθοδήγηση θα είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές που δουλεύουν πάνω στις δικές τους start-up ιδέες. To B-Cube θα επιδοτήσει επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε εταιρείες start-up για έναν επιλεγμένο αριθμό φοιτητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και έμπρακτο ενδιαφέρον για τον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BSBA

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας (Capstone Project) κατά το τελευταίο έτος σπουδών σας (121 διδακτικές μονάδες). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 έως 8 έτη ανάλογα με το πόσα μαθήματα επιλέγουν κάθε εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec bsba diagram

BSBA Completion Pathway

Εάν έχετε ήδη ή πρόκειται να αποκτήσετε σύντομα, associate degree, μπορείτε να μεταφέρετε τις πιστωτικές σας μονάδες και να ολοκληρώσετε το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Hellenic American University.

Για να αποκτήσετε το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 121 πιστωτικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα φοίτησής σας), από τις οποίες οι 33 θα πρέπει να αποκτηθούν στο Hellenic American University. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής, επικοινωνήστε με το Admissions Office (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Επίσης, θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε την αναλυτική σας βαθμολογία και να έρθετε σε επικοινωνία με έναν ακαδημαϊκό μας σύμβουλο για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα μαθημάτων που θα σας οδηγήσει στο πτυχίο.

 

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν έναν τομές δεύτερης εξειδίκευσης με βάση τα προσφερόμενα majors (Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαχείριση Έργων, Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Διαχείριση Πωλήσεων) εκτός της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του major αποτελούν τα μαθήματα του αντίστοιχου minor.

Στη περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος σπουδαστής σε κάποιο από τα προγράμματα εκτός του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε δεύτερη ειδίκευση (minor) στη Γενική Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο μαθημάτων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει:

 • Θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας και άλλων σχετικών πεδίων.
 • Τη δυνατότητα να συγχωνεύσουν και να διαχειριστούν διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης.
 • Υψηλές ικανότητες επικοινωνίας μέσω γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και μέσω χρήσης τεχνολογικών μέσων.
 • Πλήρη εξοικείωση με τη χρήση της πληροφορικής για επιχειρηματικούς σκοπούς.
 • Σφαιρική γνώση των διεθνών διαστάσεων της επιχειρηματικότητας.
 • Επίγνωση των ζητημάτων δεοντολογίας αλλά και τη σημασία τήρησης θεμιτών επιχειρηματικών πρακτικών.
 • Ευρεία και βαθιά γνώση του τομέα κύριας εξειδίκευσης (Major) που έχουν επιλέξει.
Έρευνα και Πρακτική Εξάσκηση του BSBA

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από καθηγητές και σπουδαστές στα πεδία της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Γνώσης και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Επίσης θα έχετε υποστήριξη και καθοδήγηση κατά την εκπόνηση του δικού σας ερευνητικού έργου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε επιχειρήσεις (field trips), να συνομιλήσετε με επαγγελματίες του κλάδου και να μοιραστείτε τις επαγγελματικές σας ανησυχίες με έμπειρους και νέους επιχειρηματίες μέσω εργαστηρίων και ομάδων συζήτησης (forum).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα.
 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στο HAU, ένα πραγματικά αμερικανικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφοδιάστηκα με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να επιτύχω στη σταδιοδρομία μου στο μάρκετινγκ, όχι μόνο μέσω θεωρητικής εργασίας, αλλά και μέσα από την εξέταση επιτυχημένων περιπτώσεων και παραδειγμάτων από την αγορά. Επίσης ανέπτυξα την κριτική μου ικανότητα, ξεπέρασα τον φόβο μου να μιλάω μπροστά σε κοινό και έμαθα πώς να γράφω επαγγελματικά κείμενα. Αυτά είναι τα λεγόμενα “soft skills” που συχνά παραβλέπονται στα πρώτα στάδια των σπουδών μας, αλλά πιστέψτε με, είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

  • Στάθης Γεωργακόπουλος
  • BSBA '11
  • Performance Marketing Specialist στη /Data
  1 από 1