Το Hellenic American College σέβεται και ακολουθεί το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Hellenic American University. Η τήρηση των εθνικών εορτών εξαρτάται από τον τόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το Hellenic American College παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια των διακοπών και αργίων των Η.Π.Α.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Ακαδημαϊκά Ημερολόγια