Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές Αγγλικών που προετοιμάζονται για την εξέταση English Teaching Competency Test (ETECT) Level 5. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται εις βάθος και οι δύο ενότητες Paper 1: Methodology και Paper 2: Language Awareness.

Σε αυτό το σεμινάριο:

  • θα εξετάσετε τα μέρη των δύο ενοτήτων (Paper 1 και Paper 2)
  • θα αναλύσετε το περιεχόμενο της κάθε ενότητας ξεχωριστά
  • θα σας δοθούν εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε τύπου άσκησης
  • θα αξιολογήσετε στρατηγικές προσέγγισης και αντιμετώπισης εξεταστικών ερωτημάτων
  • θα συζητήσετε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για το τεστ αναλύοντας τα δικά σας μαθήματα

Πληροφορίες

Γλώσσες    ΕΝ
Προαπαιτούμενα    Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Γ2, παρακολούθηση μαθημάτων διδακτικής (ελάχιστος αριθμός ωρών 100)
Σε ποιους απευθύνεται    Καθηγητές Αγγλικών
Βεβαίωση Παρακολούθησης    Ναι