Φοιτητική Ζωή και Υπηρεσίες προς Φοιτητές

Φοιτητές του Hellenic American College

Το Hellenic American College στηρίζει τους φοιτητές με γνώμονα την προσωπική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη μέσα από ένα ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών εντός και εκτός ακαδημαϊκού πλαισίου. Μεταξύ άλλων παρέχονται οι βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως ακαδημαϊκή καθοδήγηση, συμβουλευτική και εποπτεία, βοήθεια στην σύνταξη και χρήση ακαδημαϊκού λόγου, εντοπισμό βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης και κλινικής συμβουλευτικής.

Στις παραπάνω υπηρεσίες έρχεται να προστεθεί ένα πλήθος εξω-ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσουν τις ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και συμβάλλουν έτσι θετικά στην απασχολισημότητα των φοιτητών. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν φοιτητικές ομάδες όπως η Λέσχη toastmasters και ο Σύλλογος Ψυχολογίας, συμμετοχή φοιτητών σε εθνικούς και περιφερειακούς διαγωνισμούς, παρουσιάσεις σε ερευνητικά συνέδρια. Η συμμετοχή στον Σύλλογο Φοιτητών είναι άλλη μια ευκαιρία απόκτησης εξω-ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Τα πέντε μέλη του εκλέγονται από το σώμα των φοιτητών και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διακυβέρνηση του πανεπιστημίου εκπροσωπούν και προάγουν τα αιτήματά των ομολόγων τους.

Λοιπές δραστηριότητες δημιουργήθηκαν με γνώμονα την εξοικείωση των φοιτητών με τον επαγγελματικό τομέα που επέλεξαν να ακολουθήσουν, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις προκλήσεις εργαζόμενοι στο σχετικό πεδίο. Οι φοιτητές συμμετέχουν πλέον σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, ρεσιτάλ και κονσέρτα με συμμετοχή φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Μουσικής, πρακτική άσκηση σε κοινωνικές υπηρεσίες (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας) και εθελοντική παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για λογαριασμό ΜΚΟ.