Σύλλογοι Φοιτητών

Σπουδαστές του Hauniv σε ένα ανοιξιάτικο περίπατο στη Γλυφάδα

 

Οι σύλλογοι φοιτητών έχουν ξεχωριστή θέση στο ίδρυμά μας καθώς συνδυάζουν δραστηριότητες εντός κι εκτός του προγράμματος σπουδών. Προσφέρουν στους σπουδαστές ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να συνεισφέρουν στην κοινότητα, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να στηρίξουν τον αθλητισμό και την πολιτιστική ποικιλομορφία στο χώρο του πανεπιστημίου.

Σύλλογος Αειφόρου Ανάπτυξης

Ο Σύλλογος Αειφόρου Ανάπτυξης συνεργάζεται με μέλη άλλων συναφών ομάδων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση του αισθήματος της κοινότητας, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους που μοιράζονται έναν κοινό σκοπό.

Σύλλογος Ψυχολογίας

Μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου είναι οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για θέματα ψυχολογίας. Στόχος είναι η ψυχαγωγία σε συνδυασμό με την κατάρτιση σε ζητήματα που άπτονται του συγκεκριμένου τομέα. Ο σύλλογος συνεργάζεται με ΜΚΟ και άλλες κοινωνικές ομάδες για ανταλλαγή εμπειριών.

Συμβούλιο Φοιτητών

Το Συμβούλιο Φοιτητών είναι μια ομάδα φοιτητών του Hellenic American College που έχουν επιλεχθεί από τους συμφοιτητές τους ώστε να εκπροσωπήσουν και να προωθήσουν τα κοινά συμφέροντά τους στη διοίκηση του πανεπιστημίου. Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τη βούληση του σώματος των φοιτητών υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Director of Student Affairs and International Programs ο οποίος κοινοποιεί τις εν λόγω προτάσεις στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

Τα μέλη του Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Director of Student Affairs and International Programs συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις όπως εξόδους φοιτητών, κινηματογραφικές βραδιές, βόλτες στην πόλη, εκδηλώσεις για διεθνείς φοιτητές καθώς και άλλες πρωτοβουλίες όπως αιμοδοσίες, ενημερωτικές εκδηλώσεις ψυχικής υγείας και χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.

Η συμμετοχή των μελών της φοιτητικής κοινότητας στο Συμβούλιο Φοιτητών αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης ηγετικών και συνεργατικών δεξιοτήτων. Οι εκλογές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές γίνονται κάθε χρόνο.

Ομάδα Δημόσιας Αντιπαράθεσης (ΗΑU Athens Toastmasters)

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και άτομα εκτός αυτού. Η ομάδα δημόσιας αντιπαράθεσης είναι επίσημο μέλος της Toastmasters International. Η ομάδα λειτουργεί σε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που βοηθά τα μέλη της να εξοικειώνονται με την τέχνη της παραγωγής προφορικού λόγου, της ακρόασης και της επιχειρηματολογίας, βασικές δεξιότητες για τη διαμόρφωση ηγετικών προσωπικοτήτων, την ενίσχυση της κατανοήσης μεταξύ των ανθρώπων και την αυτοβελτίωση.

 

Φωτογραφικό υλικό

Eπιλογή φωτογραφιών από εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τις οργανώσεις και συλλόγους φοιτητών του Hellenic American College.