Φοιτητές Μηχανικής
Φοιτητές Μηχανικής

Το Δίπλωμα στη Γενική Μηχανική είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 4 εξαμήνων το οποίο παρέχει τις θεμελιώδεις, θεωρητικές και πρακτικές βάσεις στον τομέα της μηχανικής, των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια με ηλεκτρικά κυκλώματα, κατασκευές κτιρίων, πληροφορική, επιστήμη των υλικών, γενική μηχανική και άλλα πεδία. Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αρχίσουν να εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, όπως στη μηχανική, την ηλεκτρολογία, τη χημική και γενική μηχανική και τη μηχανική υπολογιστών, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά εργασίας ή για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα στη Γενική Μηχανική αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους σπουδαστές που δεν έχουν αποφασίσει για τον επιμέρους τομέα μηχανολογίας στον οποίο θα σταδιοδρομήσουν, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με όλους τους τομείς της εφαρμοσμένης μηχανικής και να αναπτύξουν τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στην απόκτηση προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το Δίπλωμα στη Γενική Μηχανική είναι σχεδιασμένο για σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εισέλθουν άμεσα στην αγορά εργασίας καταλαμβάνοντας θέσεις βοηθού σε τεχνικές εταιρείες, στον κλάδο των πωλήσεων, στην τεχνική διαχείριση και άλλες θέσεις που σχετίζονται με τη μηχανική.

Δομή του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος στη Γενική Μηχανική απαιτείται η ολοκλήρωση 20 μαθημάτων. Οι σπουδαστές πλήρους φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 4 εξάμηνα ενώ για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης απαιτούνται 3 έως 4 έτη, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που θα επιλέγουν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα διάρκειας 15 εβδομάδων έκαστο. Τα μαθήματα για κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινούν το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο, τόσο για νέους όσο και για παλιούς σπουδαστές. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.