Faculty Spotlight: Δρ. Λία Σιάχου

  • Διοικηση Επιχειρησεων

«Χάρη στο πολύ ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουμε στη διοίκηση επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις αλλαγές και εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενσωματώνουμε εύκολα νέες τάσεις και νέους τομείς στη διδακτέα ύλη».

Η Δρ Λία Σιάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSBA και ΜΒΑ) του Hellenic American University, όπως και άλλοι συνάδελφοί της στο HAEC, εμπλουτίζει τη διδασκαλία της με στοιχεία από το ερευνητικό της έργο. Η Λία εστιάζει στην έρευνα της ηγεσίας, των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και της μεταφοράς και απόκτησης οργανωσιακής γνώσης, ερευνητικό έργο το οποίο της έχει αποφέρει το βραβείο Emerald Literati για εξέχουσα συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα. (Το βραβείο τής απονεμήθηκε για τη μελέτη της σχετικά με τον ρόλο της άγνοιας των εργαζομένων στη διάχυση της οργανωσιακής γνώσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Knowledge Management.)

Ως αποτέλεσμα, η διδακτέα ύλη για το μάθημα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που διδάσκει μεταξύ άλλων, ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες τάσεις της βιβλιογραφίας της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως η επίδραση του ρόλου έντονων βιωματικών εμπειριών (crucible experiences) στη διαμόρφωση ηγετικής συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της αντανακλά και τα προσωπικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με την ενδυνάμωση της ηγεσίας και την οργανωσιακή αμφιδεξιότητα, έννοιες που επίσης έχει αναπτύξει στη μελέτη που εκπόνησε σε συνεργασία με τον Δρα Παναγιώτη Γκορέζη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (η μελέτη θα δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Evidence-Based HRM: A global forum for empirical scholarship). 

Ο αδιάλειπτος διάλογος ανάμεσα στην έρευνα και τη διδακτέα ύλη εξασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίηση του περιεχομένου των σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του HAEC σύμφωνα με τις τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις που επικρατούν στο περιβάλλον των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων. «Οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», σημειώνει η Λία, «ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων . Χάρη στην ευελιξία μας, μπορούμε εύκολα να ενσωματώνουμε αναδυόμενες τάσεις και νέα θέματα στη διδακτέα ύλη».

Η Λία Σιάχου, που έκανε το διδακτορικό της στη Διαχείριση της Γνώσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (M.Sc.) στις Βιομηχανικές Σχέσεις στο London School of Economics, ασκεί επίσης και τα καθήκοντα της  Διευθύντριας του Προγράμματος Γενικής Παιδείας του Πανεπιστημίου μας. Μία από τις πρώτες αλλαγές στις οποίες πρωτοστάτησε ήταν η προσθήκη του βασικού μαθήματος Ideation (Ιδεοποίηση – εργαστήρι δημιουργίας ιδέας) στο πρόγραμμα σπουδών Γενικής Παιδείας (το οποίο μπορούν να επιλέξουν οι προπτυχιακοί φοιτητές ως εναλλακτική του μαθήματος της Αειφόρου Ανάπτυξης). 

Το μάθημα Ideation σχεδιάστηκε από την ίδια ως απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση – μια τάση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης ΕΕ. Το μάθημα αυτό διδάσκεται μέσω διατμηματικής συνεργασίας καθηγητών των προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικής και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Η διεπιστημονική φύση του μαθήματος συνάδει με το όραμα του Πανεπιστημίου μας, στο οποίο δηλώνεται η αφοσίωσή του στη διεπιστημονική εκπαίδευση. 

Ωστόσο, η Λία διακρίνει πως το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από όσους ενδιαφέρονται για κάποιο επιχειρηματικό εγχείρημα. «Παραδόξως, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πολλοί από τους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήρι  της δημιουργίας ιδεών έχουν ως κύρια κατεύθυνση σπουδών την Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία ή την Ψυχολογία. Παρότι δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, το συγκεκριμένο μάθημα τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους. Μεταξύ των στόχων που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να καλλιεργήσουμε στους φοιτητές μας την ευρύνοια, να εμπνέονται από διαφορετικές πηγές». 

Με τη διεπιστημονική του εστίαση και την αξιοποίηση μεθόδων συμμετοχικής μάθησης βάσει συγκεκριμένων βιωματικών εργαστηρίων, το μάθημα αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διάστασης της αμερικανικής εκπαίδευσης στα  προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μας. Άλλο παράδειγμα αυτής της διάστασης αποτελεί η προσωπική επαφή που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές με τη Λία, είτε ως καθηγήτρια είτε ως μέντορά τους. Όπως επισημαίνει η ίδια, «ένα από τα δυνατά μας σημεία, καθώς είμαστε ένα μικρό πανεπιστήμιο, είναι πως οι φοιτητές μας δεν χάνονται στο πλήθος».