Το διδακτικό προσωπικό των προγραμμάτων Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι έμπειροι επαγγελματίες και έχουν όλα τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα για να διδάσκουν το αντικείμενo της ειδικότητάς τους.

Βιογραφικά Διδακτικού Προσωπικού


Πέτρος Ρωμαίος

Ο Πέτρος Ρωμαίος είναι αυτοαπασχολούμενος διερμηνέας συνεδρίων και μεταφραστής. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου – ειδίκευση διερμηνείας (γλώσσες εργασίας Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά). Είναι κάτοχος Διπλώματος Δίγλωσσου Μεταφραστή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και Πιστοποιητικού Μετάφρασης από το Université MonsHainaut του Βελγίου. Είναι κάτοχος τίτλου Ανώτερων Μεταπτυχιακών Σπουδών (MAS) για εκπαιδευτές Διερμηνέων από το Université de Genève της Ελβετίας. Από το 2006 διδάσκει μαθήματα Θεωρίας Μετάφρασης και Διερμηνείας, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία καθώς και Γενική και Ειδική Μετάφραση.

Είναι τέως Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος και μέλος της ομάδας διερμηνέων που προσέφερε υπηρεσίες διερμηνείας για λογαριασμό της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.