Η λίστα μεταφραστικών βοηθημάτων που ακολουθεί όπως λεξικά, γλωσσάρια και ορολογικές βάσεις, είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους σπουδαστές και τους αποφοίτους των Προγραμμάτων μας καθώς και τους επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες.

Τεχνολογία/Επιστήμη

Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενικού ενδιαφέροντος

Μονόγλωσσες πηγές στα Ελληνικά

Οικονομία

Νομική

Μαθηματικά

Ιατρική

Κόμβοι μεταφραστικού ενδιαφέροντος

Έρευνα