Πρόκειται για ένα σεμιναριακό μάθημα 36 ωρών που έχει σκοπό να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες χρήσης των μεταφραστικών μνημών και ειδικότερα το περιβάλλον εργασίας του πιο δημοφιλούς μεταφραστικού εργαλείου SDL Studio 2014.

Το εν λόγω μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά, έτσι ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα μεταφραστικά εργαλεία, τη δημιουργία, εισαγωγή και εξαγωγή μεταφραστικών μνημών, τη μετάφραση ενός ή πολλών αρχείων καθώς και τη χρήση παράλληλων κειμένων για τη δημιουργία μεταφραστικών μνημών. Τα μαθήματα προσφέρουν, επίσης, στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν στην παραλαβή, την επεξεργασία και την παράδοση των μεταφραστικών πακέτων που συνήθως στέλνουν οι πελάτες. Έμφαση θα δοθεί στη μετάφραση αρχείων σε διάφορες μορφές, όπως .xls, .doc, .pdf, .rtf και .html. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το περιβάλλον του –ενσωματωμένου στο πρόγραμμα– εργαλείου διασφάλισης ποιότητας QA Checker 3.0, βάσει του οποίου γίνεται η τελική επεξεργασία και ο έλεγχος ποιότητας των κειμένων.

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης της τεχνολογίας, και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του μεταφραστικού αποτελέσματος.

 

 sdl new logo

Μέλος του University Partnership Program της εταιρείας SDL Technologies

Περιεχόμενο

Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμιναριακό μάθημα, οι συμμετέχοντες:

  • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των μεταφραστικών εργαλείων (CAT Tools).
  • Θα έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις για τον κώδικα HTML και τις ετικέτες (tags).
  • Θα έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον εργασίας του SDL Studio 2014.
  • Θα έχουν αποκτήσει πρακτικές γνώσεις όσον αφορά τη δημιουργία και τη συντήρηση μεταφραστικών μνημών.
  • Θα είναι σε θέση να τροποποιούν τις ρυθμίσεις του προγράμματος ανάλογα με τις μεταφραστικές τους ανάγκες.
  • Θα είναι σε θέση να οργανώνουν μεταφραστικά έργα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.
  • Θα μπορούν να ανταλλάσσουν με συναδέλφους το περιεχόμενο των μεταφραστικών μνημών μέσω της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής.
  • Θα εξοικειωθούν με τη χρήση του εργαλείου παραλληλοποίησης κειμένων (Align Documents).
  • Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του μεταφραστικού λογισμικού SDL Studio 2014.

Συμμετοχή

Στο τμήμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο οι σπουδαστές του Διετούς Προγράμματος Γενικής-Επαγγελματικής Μετάφρασης όσο και οι απόφοιτοι των μεταφραστικών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Hellenic American College. Όσοι δεν είναι απόφοιτοι ή σπουδαστές μεταφραστικής σχολής πρέπει οπωσδήποτε να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν γνώσεις της Αγγλικής σε επίπεδο Proficiency. Όλοι οι υποψήφιοι πριν εγγραφούν στο τμήμα, πρέπει να περάσουν από προφορική συνέντευξη.

Πληροφορίες

Καθηγητής Νίκος Κάτρης
Γλώσσες EL/EN
Προαπαιτούμενα Απολυτήριο Λυκείου, Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency,
Μητρική γλώσσα Ελληνική, βασικές γνώσεις Η/Υ
Σε ποιον απευθύνεται Σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση μεταφραστικών εργαλείων
Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι

 Προγράμματα

Ημέρες και ΏρεςΗμ/νία ΈναρξηςΗμ/νία ΛήξηςΏρες ανά εβδομάδα
 TBA TBA TBA TBA