Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Φοιτητές του MBA

Αμερικανικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Hellenic American University σας προσφέρει κάτι παραπάνω από έναν απλό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Πρόκειται για μια επένδυση ζωής που θα σας αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε και που δραστηριοποιείστε στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από την αρχή των σπουδών σας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σας βοηθάει να αναπτύξετε ένα μοναδικό επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, καλλιεργεί την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής και υποστηρίζει την καινοτομία. Τα μαθήματα βασίζονται στην εμπειρική μάθηση, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο τις επιχειρηματικές ικανότητες που θα κληθείτε να αναπτύξετε στο ευμετάβλητο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής μας, είτε ως ιδιοκτήτες επιχείρησης είτε ως διευθυντές ενός τμήματος. 

Το πρόγραμμα MBA προσφέρεται και εξ ολοκλήρου online.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) - Φυλλάδιο

Τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος MBA

Σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα στον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλλιεργεί το στρατηγικό επιχειρηματικό τρόπο σκέψης στα πλαίσια ενός κόσμου επιχειρήσεων όπου στο κέντρο βρίσκεται η πληροφορία. Θα αποκτήσετε ισχυρές θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές ικανότητες σε βασικούς τομείς όπως οι διοικητικές λειτουργίες (operations), η λογιστική, η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (strategic HR management), η Χρηματοοικονομική Διοίκηση (managerial finance) με έμφαση στη διαχείριση και προώθηση δραστηριοτήτων καινοτομίας. Επιπλέον, θα αποκτήσετε τις τεχνικές και ψηφιακές ικανότητες που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα αναπτύξετε ηγετικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και αναλυτικές ικανότητες μέσα από διεπιστημονικά σεμινάρια εστιάζοντας στη στρατηγική και ομαδική εργασία με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σας.

Το MBA πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα:
 • απόκτησης πιστοποιήσεων στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, της Βελτιστoποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ή της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • παρακολούθησης των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στο Hellenic American University στη Nashua (New Hampshire, ΗΠΑ)
 • ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, πνεύματος συνεργασίας και αναλυτικών ικανοτήτων μέσα από διεπιστημονικά σεμινάρια με έμφαση στη στρατηγική και την ομαδική εργασία με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Επιπλέον πλεονεκτήματα του προγράμματος MBA είναι:
 • η εκπόνηση εργασιών σε πραγματικό χρόνο σε συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικά δίκτυα.
 • η πληθώρα μαθημάτων επιλογής όπως: Branding, Τηλεπικοινωνίες, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Νέων Επιχειρήσεων, Ανάλυση Επενδύσεων, Διαχείριση Χρηματοφυλακίου και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • η δυνατότητα επιτόπιας έρευνας σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • το αρκετά ευέλικτο ωράριο με απογευματινά, βραδινά και e-learning τμήματα ώστε να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες
 • το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος το οποίο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία

Online πρόγραμμα MBA

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) προσφέρεται και εξ ολοκλήρου διαδικτυακά σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Ως φοιτητής του προγράμματος έχεις πρόσβαση σε:

 • Ηλεκτρονικές εβδομαδιαίες συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου. Καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή, έχεις πολλαπλές ευκαιρίες συμμετοχής και εξατομικευμένης παρακολούθησης.
 • Εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα με σειρά διαδραστικών εργαλείων επικοινωνίας όπως vlogs και φόρουμ συζητήσεων. Τα εν λόγω εργαλεία σε βοηθούν να ανταλλάξεις ιδέες, εμπειρίες και προβληματισμούς με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές σου.
 • Εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη από τον μέντορά σου και τεχνολογική υποστήριξη από το Help Desk.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜΒΑ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτούνται συνολικά 11 μαθήματα και μια Πτυχιακή Εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 4 εξάμηνα ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 3 έτη ανάλογα με το πόσα μαθήματα επιλέγουν ανά εξάμηνο. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο διαρκεί 15 εβδομάδες. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

Παράλληλα με τις σπουδές σας στο πρόγραμμα MBA, μπορείτε να αποκτήσετε ένα επιπλέον Πιστοποιητικό Digital Marketing, Operational Excellence, International Business, People Management or Management Information Systems. Το πιστοποιητικό απονέμεται με την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου συνδυασμού 4 μαθημάτων από τις προαναφερόμενες ειδικότητες. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων που αποκτούν το Πιστοποιητικό στο Digital Marketing έχουν επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Online Marketing Certified Associate (OMCA™). Το Πιστοποιητικό στην κατεύθυνση Operational Excellence προετοιμάζει τους σπουδαστές για πιστοποίηση ως Certified Associate in Project Management (CAPM®) ή Project Management Professional (PMP®) του Project Management Institute (PMI®).

Αποκτώντας το Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) :
 • θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης τα οποία είναι απαραίτητα για την αναγνώριση, ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών καθώς και την επίλυση των προβλημάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 • θα αναπτύξετε στρατηγική σκέψη, ηγετικές ικανότητες, αλλά και ικανότητα διοίκησης ομάδων εντός και εκτός συνόρων.
 • θα αναπτύξετε ερευνητικό πνεύμα, ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, ανεξάρτητης δράσης, δημιουργικού προβληματισμού και μεταφοράς γνώσεων, στοιχεία που θα σας δώσουν ισχυρό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία μέσω της απόκτησης και διαχείρισης νέας γνώσης.
 • θα αναπτύξετε την ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά στον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο.
 • θα έχετε τις γνώσεις που απαιτούνται για να λαμβάνετε διοικητικές και οργανωτικές αποφάσεις σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει δυναμικά.
Έρευνα και Εμπειρική Μάθηση του ΜΒΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ερευνητικά project του διδακτικού προσωπικού αλλά και σπουδαστών. Επίσης, μπορείτε να εκπονήσετε την Πτυχιακή σας Εργασία η οποία είτε θα έχει τη δομή συμβουλευτικού projectγια κάποια μικρομεσαία επιχείρηση ή οργανισμό, είτε θα αποτελεί ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση και εποπτεία διδασκόντων με ερευνητική εμπειρία στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου στο MBA, αισθάνομαι υπερήφανος και ενθουσιασμένος! Όχι μόνο για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησα στη διάρκεια αυτών των ετών, αλλά κυρίως για κάτι που δεν είχα σκεφτεί όταν υπέβαλλα την αίτησή μου για το ΜΒΑ – και αυτό το κάτι είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι δάσκαλοί μου, όλο το προσωπικό του πανεπιστημίου με την ακαδημαϊκή αριστεία του, άνθρωποι που είχα τη χαρά να γνωρίσω και να επηρεαστώ από αυτούς. Τις γνώσεις και δεξιότητές του μπορεί να τις διευρύνει κανείς σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά η συνολική καθοδήγηση, βοήθεια και έμπνευση που εισέπραξα σπουδάζοντας κοντά στο διδακτικό προσωπικό του Hellenic American University είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο που πήρα μαζί μου αποφοιτώντας, ένα εφόδιο ανεκτίμητο και αναντικατάστατο.

  • Γαβριήλ-Νικόλαος Αδαμόπουλος
  • ΜΒΑ '19
  1 από 1