Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μετάφραση (MAT)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μετάφρασης

Αμερικανικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Μετάφραση

Ως φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μετάφραση θα αποκτήσετε άρτιες ικανότητες μετάφρασης κειμένων διαφόρων ειδών και θεματικών, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθείτε με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της μετάφρασης. Επίσης, αν επιλέξετε την εξειδίκευση στις λεγόμενες Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (Creative Industries) θα μάθετε Οπτικοακουστική Μετάφραση, Τοπικοποίηση Βιντεοπαιχνιδιών και θα δείτε το ρόλο της μετάφρασης στη διαφήμιση. Το πρόγραμμα συνδυάζει επιτυχώς τη θεωρία με τη συστηματική πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση και σας βοηθάει να αποκτήσετε αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες, καθώς και να καλλιεργήσετε τη γλωσσική αρτιότητα και την ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας που θα χρειαστεί να έχετε ως επαγγελματίες μεταφραστές.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μετάφραση (MAT) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μετάφραση (MAT) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος MAT

Το πρόγραμμά μας ενσωματώνει τις τρέχουσες αλλά και τις νέες επαγγελματικές πρακτικές που εμφανίζονται στο χώρο και ενημερώνεται για τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές που αφορούν το μεταφραστικό κλάδο. Το πρόγραμμα συμμετέχει ως μέλος στο ευρωπαϊκό δίκτυο OPTIMALE που έχει σκοπό τη χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής μεταφραστικής κοινότητας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο στα πλαίσια μιας πολύγλωσσης Ευρώπης.

Αυτό που ξεχωρίζει το ΜΑΤ είναι:
 • συστηματική πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων από και προς τη μητρική σας γλώσσα
 • πρακτική εξάσκηση με κείμενα διαφορετικής εξειδίκευσης (τεχνικά, οικονομικά, νομικά, ευρωπαϊκά και λογοτεχνικά)
 • εξοικείωση σε εργαστήριο υπολογιστών με τα μεταφραστικά εργαλεία, τις μεταφραστικές μνήμες και την Οπτικοακουστική Μετάφραση
 • πρόσβαση στο χώρο των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών (Creative Industries)
 • oλιγομελή τμήματα που δίνουν στους καθηγητές τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης
 • ειδική έμφαση σε θέματα ορολογίας και ορογραφίας, ως βασικά στοιχεία της μεταφραστικής διαδικασίας
 • ακαδημαϊκό προσωπικό με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
 • ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη του σπουδαστή, με έμφαση σε τεχνικές δεξιότητες και γλωσσικές ικανότητες αλλά και σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και διαχείρισης μεταφραστικού έργου
 • στενές σχέσεις με τη μεταφραστική αγορά και οργάνωση επισκέψεων από εκπροσώπους μεταφραστικών εταιρειών με σκοπό τη γνωριμία με τους σπουδαστές
 • συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Ορολογίας (TERMCOORD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υλοποίηση εργασιών με βάση την ορολογία
 • μέλος του δικτύου συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων με τις μεταφραστικές τεχνολογίες της SDL που δίνει πρόσβαση σε πιστοποιήσεις πάνω σε μεταφραστικά εργαλεία
 • δυνατότητες για έρευνα στο πεδίο των μεταφραστικών σπουδών
 • καθοδήγηση και προσωπική υποστήριξη από τους καθηγητές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας για το ΜΑΤ

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσετε στους τομείς της μετάφρασης, της οπτικοακουστικής μετάφρασης και της επιμέλειας κειμένων. Επίσης, μπορείτε να εξειδικευτείτε στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (Creative Industries) και να εισαχθείτε δυναμικά στο χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης, της τοπικοποίησης βιντεοπαιχνιδιών και της μετάφρασης στο χώρο της διαφήμισης. Μπορείτε να εργαστείτε ως μόνιμοι (in-house) ή εξωτερικοί συνεργάτες (freelancers) μεταφραστές σε μεταφραστικά γραφεία, πολυεθνικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, μπορείτε να απασχοληθείτε σε εταιρείες υποτιτλισμού, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και σε εκδοτικούς οίκους. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς επιλογής μεταφραστών (μέσω της υπηρεσίας EPSO).

 

paspartu logo orco logo Intertranslations logo

Οι φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος επωφελούνται από τις σημαντικές συνεργασίες που έχει το πρόγραμμα με μεταφραστικά γραφεία, όπως η PASPARTU, η ORCO και η INTERTRANSLATIONS.

Deluxe Localization logo Φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης και να συνεργαστούν με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η DELUXE LOCALIZATION.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜΑΤ

Δομή Προγράμματος

Για να αποκτήσετε το Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση ή το Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση με εξειδίκευση στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (Creative Industries) καλείστε να ολοκληρώσετε 10 μαθήματα και 1 πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες (full-time) ή 16 (part-time). Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα διάρκειας 15 εβδομάδων το καθένα. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα θα πρέπει να έχετε αποκτήσει 33 διδακτικές μονάδες: Πρόγραμμα Βασικών Μαθημάτων (30 διδακτικές μονάδες/10 μαθήματα) και 1 πτυχιακή εργασία (3 διδακτικές μονάδες).

MAT diagram

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Τα μαθήματα είναι πολύ καλά οργανωμένα και προπαρασκευασμένα. Περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία υλικού και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές βάσεις ακόμα και σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Οι διδάσκοντες και ο ακαδημαϊκός μου σύμβουλος είναι πάντα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου και να με βοηθήσουν. Από επαγγελματική σκοπιά, το πρόγραμμα με βοηθά να αναπτύξω τις δεξιότητές μου στον γραπτό λόγο στα Αγγλικά, ενώ μου παρέχει σαφή καθοδήγηση και μεταφραστικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση καθημερινών επαγγελματικών ζητημάτων. Μπορώ ειλικρινά να πω ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει τον κόπο και σίγουρα θα τη συνιστούσα σε όποιον ενδιαφέρεται για το επάγγελμα του μεταφραστή.

  • Ελένη Σβορώνου
  • ΜΑΤ ‘20
  • Δικηγόρος
  1 από 1