Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI)

Αμερικανικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική

Με διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από διεθνώς καταξιωμένους, έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής προσφέρει έναν άρτιο κορμό βασικών μαθημάτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από τρεις ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της Πληροφορικής:

MSI: Business Computing and Big Data Analytics

Ανάπτυξε τις δεξιότητές σου σε τομείς όπως: εξόρυξη δεδομένων (data-mining / data-warehousing), big data analytics, τεχνητή νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα (social networks), ανάλυση και ανίχνευση προτύπων (pattern analysis and detection) και εφαρμογή των παραπάνω προηγμένων τεχνολογιών στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

MSI: Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού

Γίνε περιζήτητος αναλυτής-σχεδιαστής-προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, αλλά και κάθε είδους ψυχαγωγικών (gaming) και άλλων responsive εφαρμογών για όλη την γκάμα των σύγχρονων φορητών έξυπνων συσκευών (smartphones, tablets, etc.).

MSI: Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων

Γίνε ειδικός στην ασφάλεια ασύρματων και κινητών δικτύων, στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφορικής και δεδομένων, στη διαχείριση κινδύνου, την κρυπτογράφηση, την αποκατάσταση δεδομένων μετά από κακόβουλες επιθέσεις και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχειας των λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σπουδών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που προβλέπονται από τo διεθνές Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου ΜSI θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει ταυτόχρονα και ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας προς την απόκτηση της πιστοποίησης Certified Information Security Manager® (CISM®).