Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού

Η κατεύθυνση Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI) προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς των software engineering, enterprise system applications, operating systems και advanced programming languages. Ο συνδυασμός πρακτικών μαθημάτων, έκθεσης σε νέες τεχνολογίες, ευκαιριών δικτύωσης και πρωτότυπης έρευνας εξοπλίζει τους φοιτητές κατάλληλα ώστε να αναδυθούν σε ηγέτες στον τομέα τους.

Πλεονεκτήματα της κατεύθυνσης Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού του Προγράμματος MSI

Η κατεύθυνση Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού επικαιροποιείται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε τομείς και τεχνικές όπως language programming μέσω και των ειδικών εργαστηρίων (π.χ. Linux, IBM, Apple) ώστε να προσφέρει στους φοιτητές πρακτική εμπειρία και γνώση προγραμματισμού.

Επιπλέον πλεονεκτήματα του προγράμματος:

 • Πρακτική εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού μέσω ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του προγράμματος
 • Σεμινάρια και διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές διεθνούς κύρους και επαγγελματίες του κλάδου
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής όπως IT Hardware and Software, Decision Support Systems και Advanced Software Engineering

Προοπτικές καριέρας μέσα από την κατεύθυνση Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες ευκαιρίες καριέρας. Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην καριέρα τους στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών, διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικών συστημάτων καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων. Οι φοιτητές του Προγράμματος MSI αποκτούν ποικιλόμορφες γνώσεις μέσα από τα μαθήματα κορμού όπως IT Strategy and Management and System Analysis and Design, σε συνδυασμό με τα μαθήματα επιλογής.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜSI

Δομή Προγράμματος

Κάθε φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς 4 μαθήματα κορμού και 6 μαθήματα επιλογής (36 διδακτικές μονάδες σύνολο) ώστε να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού καλούνται να επιλέξουν από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 • IT 6266 Application Development Environments and Technology
 • IT 6272 Advanced Programming Languages
 • IT 6273 Advanced Software Engineering
 • IT 6270 Human-Computer Interaction
 • IT 6265 Enterprise Systems Applications
 • IT 6268 Information Technology Hardware and Software
 • IT 6271 Advanced Operating Systems
 • IT 6125 Decision Support Systems

MSI haec diagram