Μεταπτυχιακό στο Business Computing and Big Data Analytics

Η κατεύθυνση Business Computing and Big Data Analytics του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI) εξοικειώνει τους φοιτητές με τις τεχνολογίες αιχμής και τις πλέον σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Ο τομέας των Big Data Analytics είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας που χρησιμοποιείται σε πολλές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπει σε οργανισμούς να κατανοήσουν τη σημασία της ανάλυσης μεγάλου όγκου εταιρικών δεδομένων με σκοπό τη μείωση δαπανών, τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων καθώς και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η κατεύθυνση Business Computing and Big Data Analytics καλύπτει τόσο τις τεχνολογικές αρχές που διέπουν τα Big Data Analytics όσο και τις βασικές αρχές εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνολογίας στον τομέα του Business Computing. Η κατεύθυνση παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές στους τομείς των τεχνικών data mining, data warehousing, artificial intelligence και neural networks καθώς και επιχειρηματικές στρατηγικές Πληροφορικής που βασίζονται στις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Πλεονεκτήματα της κατεύθυνσης Business Computing και Big Data Analytics του Προγράμματος MSI

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών σε πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο πρακτικών μαθημάτων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά προσομοίωσης big data analytics και business computing των IBM και Microsoft.

Επιπλέον πλεονεκτήματα του προγράμματος:

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του προγράμματος στους τομείς των data mining, social network analysis και big data analytics.
 • Σεμινάρια και διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές διεθνούς κύρους και επαγγελματίες του κλάδου.
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής όπως: IT Strategy and Management, Investigative Data Mining, e-business Technology και Business Computing.

Προοπτικές καριέρας μέσα από την κατεύθυνση Business Computing και Big Data Analytics

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει ευκαιρίες καριέρας στους τομείς των Business Computing και Big Data Analytics. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων και τεχνολογιών big data analytics και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε εταιρικές περιπτωσιολογικές μελέτες και εφαρμογές e-business.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜSI

Δομή Προγράμματος

Κάθε φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς 4 μαθήματα κορμού και 6 μαθήματα επιλογής (36 διδακτικές μονάδες σύνολο) ώστε να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Business Computing and Big Data Analytics καλούνται να επιλέξουν από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 • IT 6274 Data-mining and Data-Warehousing
 • IT 6277 Artificial Intelligence & Neural Networks
 • IT 6530 Graph Theory
 • IT 6540 Investigative Data Mining
 • IT 6550 Social Network Analysis and Mining
 • IT 6560 Game Theory
 • IT 6545 Pattern Analysis and Detection
 • IT 6263 e-Business Technologies
 • IT 6122 e-Business and e-Commerce Management
 • IT 6267 e-Commerce Programming
 • MGT6126 Project Management

MSI haec diagram