Δίκτυα υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών

Μεταπτυχιακό στα Δίκτυα Υπολογιστών και την Ασφάλεια Δικτύων

Η κατεύθυνση Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI) παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικούς τομείς της Πληροφορικής επιστήμης όπως διαχείριση βάσεων δεδομένων, σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων και εξειδίκευση στην μηχανική και ασφάλεια δικτύων. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένοι επαγγελματίες ικανοί να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και διαχειριστούν ασφαλείς υποδομές δικτύων.

Πλεονεκτήματα της κατεύθυνσης Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων του Προγράμματος MSI

Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Cisco για την εξάσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο μαθημάτων που παρέχονται σε συνεργασία με την ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Το πρόγραμμα είναι ένα από τα δυο διεθνώς που έχουν πλήρως εναρμονιστεί με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ISACA στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επιπλέον πλεονεκτήματα του προγράμματος:

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του προγράμματος στους τομείς των embedded systems και pattern recognition.
 • Ισοδυναμία ενός έτους επαγγελματικής εμπειρίας για την απόκτηση της πιστοποίησης Certified Information Security Manager (CISM® designation).
 • Απόκτηση πιστοποιητικού CISCO CCNA.
 • Εμπλουτισμός γνώσεων στους τομείς ασφάλειας δικτύων μέσω παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής όπως Information Security Management, Applied Cryptography και Application Risk Management.

Προοπτικές καριέρας μέσα από την κατεύθυνση Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSI) διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ακολουθήσουν καριέρα ως μηχανικοί/διαχειριστές δικτύων, και υπεύθυνοι ασφάλειας δικτύων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες πιστοποιήσεις πρώτης γραμμής στους τομείς του σχεδιασμού και διαχείρισης ασφαλών δικτύων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΜSI

Δομή του προγράμματος

Κάθε φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς 4 μαθήματα κορμού και 6 μαθήματα επιλογής (36 διδακτικές μονάδες σύνολο) ώστε να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων καλούνται να επιλέξουν από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 • IT 6276 Information Security Management
 • IT 6278 Governance and Compliance
 • IT 6279 Applied Cryptography
 • IT 6280 Network and Computer Security
 • IT 6281 Business and Continuity Management
 • IT 6282 Application Risk Management
 • IT 6275 Wireless and Mobile Networks

MSI haec diagram