Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (MSPsy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (MSPsy)

 Αμερικανικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (MSPsy) παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στην τεκμηριωμένη (evidence-based) γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα MSPsy προσφέρεται σε δύο ειδικότητες: Κλινική Ψυχολογία και Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία – Ειδίκευση Κλινική Ψυχολογία

Η αρχιτεκτονική του προγράμματος έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της έρευνας, θεωρίας και πράξης κλινικής ψυχολογίας. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα ως Κλινικοί Ψυχολόγοι με ειδίκευση στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπευτική προσέγγιση.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία – Ειδίκευση Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στους τομείς της ψυχικής υγείας και της συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι εγκεκριμένο τόσο από την Ελληνική  Εταιρεία Συμβουλευτικής όσο και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.