Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έρευνας, θεωρίας και πράξης κλινικής ψυχολογίας. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα Κλινικού Ψυχολόγου με ειδίκευση στη Γνωσιακής Συμπεριφορική θεραπεία.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ClPsych

Περί του προγράμματος

Η ειδίκευση Κλινικής Ψυχολογίας (ClPsych) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία παρέχει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν καταρτισμένο, αναστοχαστικό Κλινικό Ψυχολόγο και Ψυχοθεραπευτή. Το πρόγραμμα βασίζεται στο μοντέλο του κλινικού – ερευνητή (researcher practitioner) που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και ολοκληρωμένη κλινική εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία μέσα από 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής υπό εποπτεία.

Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις εις βάθος τις ανθρώπινες ψυχολογικές διεργασίες και τη σχετική ψυχοπαθολογία αναπτύσσοντας δεξιότητες χρήσης ψυχομετρικών και κλινικών εργαλείων αξιολόγησης και διεξάγοντας συμβουλευτικές ατομικές συνεδρίες καθώς και ευκαιρίες για εμπειρία στο χώρο της καριέρας και συμβουλευτικής ζεύγους και οικογενείας. Ταυτόχρονα, θα καλλιεργήσεις ένα αίσθημα επαγγελματικής ωριμότητας ως μελλοντικός επαγγελματίας μέσω της εξοικείωσης με δεοντολογικά, νομικά και επαγγελματικά ζητήματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς της κλινικής πράξης, ψυχικής υγείας, ατομικής και κοινοτικής θεραπείας. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα προετοιμάζει, επίσης, τον εκπαιδευόμενο για περαιτέρω σπουδές στο αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας σε διδακτορικό επίπεδο.

MSPSY diagram

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος ClPsych

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία - ειδίκευση: Κλινική Ψυχολογία (ClPsych) ενημερώνεται διαρκώς έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις νέες, αναδυόμενες και εμπειρικά έγκυρες εξελίξεις του κλάδου. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ClPsych προγράμματος είναι:

  • Έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τις σχετικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης και της θεραπείας Τρίτου Κύματος Γνωστικής Συμπεριφοράς, όπως Mindfulness, Αποδοχή και Θεραπεία Δέσμευσης, Θεραπεία Διαλεκτικής Συμπεριφοράς, Ομαδική Θεραπεία, Οικογενειακή και Θεραπεία Ζεύγους.
  • 600 ώρες εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής άσκησης υπό την καθοδήγηση πεπειραμένων διδασκόντων και κλινικών σε εβδομαδιαία βάση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Κέντρο Συμβουλευτικής του κολλεγίου καθώς και σε άλλα κέντρα ψυχικής υγείας εντός της κοινότητας. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σου.
  • Συμμετοχή σε Masterclass και κλινικά και ερευνητικά σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα όπως δεξιότητες κλινικής αξιολόγησης, τραύμα, αξιολόγηση και λήψη ιστορικού θεραπευόμενου και ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου μεταξύ άλλων.
  • Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί με ευρεία ερευνητική και κλινική εμπειρία. Ως εκπαιδευόμενος συμμετέχεις σε προγράμματα εποπτείας, αρωγής και καθοδήγησης από το εκπαιδευτικό προσωπικό καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σου.
  • Ευέλικτο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων μαθημάτων εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών.