Ειδίκευση: Κλινική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έρευνας, θεωρίας και πράξης κλινικής ψυχολογίας. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα Κλινικού Ψυχολόγου με ειδίκευση στη Γνωσιακής Συμπεριφορική θεραπεία.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ClPsych

Η ειδίκευση Κλινικής Ψυχολογίας (ClPsych) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία παρέχει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν καταρτισμένο, αναστοχαστικό Κλινικό Ψυχολόγο και Ψυχοθεραπευτή. Το πρόγραμμα βασίζεται στο μοντέλο του κλινικού – ερευνητή (researcher practitioner) που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και ολοκληρωμένη κλινική εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία μέσα από 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής υπό εποπτεία.

Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις εις βάθος τις ανθρώπινες ψυχολογικές διεργασίες και τη σχετική ψυχοπαθολογία αναπτύσσοντας δεξιότητες χρήσης ψυχομετρικών και κλινικών εργαλείων αξιολόγησης και διεξάγοντας συμβουλευτικές ατομικές συνεδρίες καθώς και ευκαιρίες για εμπειρία στο χώρο της καριέρας και συμβουλευτικής ζεύγους και οικογενείας. Ταυτόχρονα, θα καλλιεργήσεις ένα αίσθημα επαγγελματικής ωριμότητας ως μελλοντικός επαγγελματίας μέσω της εξοικείωσης με δεοντολογικά, νομικά και επαγγελματικά ζητήματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς της κλινικής πράξης, ψυχικής υγείας, ατομικής και κοινοτικής θεραπείας. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα προετοιμάζει, επίσης, τον εκπαιδευόμενο για περαιτέρω σπουδές στο αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας σε διδακτορικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος ClPsych

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία - ειδίκευση: Κλινική Ψυχολογία (ClPsych) ενημερώνεται διαρκώς έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις νέες, αναδυόμενες και εμπειρικά έγκυρες εξελίξεις του κλάδου. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ClPsych προγράμματος είναι:

  • Έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τις σχετικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης και της θεραπείας Τρίτου Κύματος Γνωστικής Συμπεριφοράς, όπως Mindfulness, Αποδοχή και Θεραπεία Δέσμευσης, Θεραπεία Διαλεκτικής Συμπεριφοράς, Ομαδική Θεραπεία, Οικογενειακή και Θεραπεία Ζεύγους.
  • 600 ώρες εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής άσκησης υπό την καθοδήγηση πεπειραμένων διδασκόντων και κλινικών σε εβδομαδιαία βάση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Κέντρο Συμβουλευτικής του κολλεγίου καθώς και σε άλλα κέντρα ψυχικής υγείας εντός της κοινότητας. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σου.
  • Συμμετοχή σε Masterclass και κλινικά και ερευνητικά σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα όπως δεξιότητες κλινικής αξιολόγησης, τραύμα, αξιολόγηση και λήψη ιστορικού θεραπευόμενου και ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου μεταξύ άλλων.
  • Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί με ευρεία ερευνητική και κλινική εμπειρία. Ως εκπαιδευόμενος συμμετέχεις σε προγράμματα εποπτείας, αρωγής και καθοδήγησης από το εκπαιδευτικό προσωπικό καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σου.
  • Ευέλικτο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων μαθημάτων εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών.

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία - ειδίκευση: Κλινική Ψυχολογία (ClPsych) απαιτείται η συμπλήρωση 20 μαθημάτων (60 διδακτικές μονάδες), συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία και της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα 15 εβδομάδων το καθένα ενώ κάθε μάθημα διεξάγεται 3 ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα προσφέρονται απογευματινές ώρες. Η ειδίκευση Κλινικής Ψυχολογίας (ClPsych) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία προβλέπει την παρακολούθηση μαθημάτων επί δύο χρόνια κατ'ελάχιστο υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων όπως αυτά περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να συμβουλευτείς το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Ως εκπαιδευόμενος Κλινικός Ψυχολόγος κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση 60 θεραπευτικών συνεδριών (ατομική, ζεύγους, οικογενειακή ή/και ομαδική) στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων της ειδίκευσης Κλινικής Ψυχολογίας (ClPsych) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία. Η πολύτιμη αυτή εκπαιδευτική εμπειρία θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς με την θεραπευτική διαδικασία, να ασχοληθείς με προσωπικά ζητήματα και να γίνεις ένας ικανός θεραπευτής που μπορεί και δημιουργεί αποτελεσματικές και δεοντολογικές θεραπευτικές σχέσεις. Παρότι συνίσταται στους φοιτητές να ξεκινήσουν τις συνεδρίες ήδη από το πρώτο εξάμηνο σπουδών το τμήμα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή και αντιμετωπίζει καθέναν ξεχωριστά και με τη δέουσα ευελιξία.

Τελική Εξέταση 1ου έτους

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του 1ου έτους του προγράμματος MSPsy – ClPsych (10 περίπου μαθήματα), φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μια συνολική αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν στις σπουδές τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Συμπληρωματικές πληροφορίες περί της μορφής και του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της συγκεκριμένης εξέτασης παρέχεται από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Όσοι περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις αποκτούν Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία.

Μέσω του μοντέλου κλινικού – ερευνητή (researcher practitioner) εκπαίδευσης που υιοθετεί η ειδίκευση Κλινικής Ψυχολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία καλείσαι να αναπτύξεις κλινικές δεξιότητες καθώς και την ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων. Η εμπειρική βιβλιογραφία θα εμπλουτίσει την πρακτική σου ενώ η κλινική εμπειρία συμβάλλει στη καλύτερη διεξαγωγή των ερευνητικών σου δραστηριοτήτων. Καλείσαι να ενσωματώσεις τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη ως κλινικός και ερευνητής καθώς αναπτύσσεις τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και ταυτότητα ως Κλινικός Ψυχολόγος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σου. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα με τη συνεργασία διδασκόντων, ανάπτυξης ερευνητικών ιδεών και ενδιαφερόντων και απόκτησης κατάρτισης στους τομείς της ερευνητικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης καθόλη τη διάρκεια των σπουδών.

Ως απόφοιτος του προγράμματος προετοιμάζεσαι κατάλληλα για την εφαρμογή τεχνικών Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών σου σε διδακτορικό επίπεδο. Μπορείς να συμμετέχεις ως μέλος σε επαγγελματικούς συλλόγους όπως η Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας.