Μεταπτυχιακό στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στους τομείς της ψυχικής υγείας και της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το CMHC

Περί του προγράμματος

Η ειδίκευση στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία επιστήμονα ώστε να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Το πρόγραμμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Συνδυάζει θεωρία, ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία και 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υπό εποπτεία. Το πρόγραμμα βοηθά στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων αξιολόγησης, έρευνας και συμβουλευτικής για κάθε εκπαιδευόμενο.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που θα αποκτήσεις σε μαθήματα όπως Κλινική Συνέντευξη και Συμβουλευτική, Ψυχοπαθολογία και στην εκπαίδευση χρήσης δεξιοτήτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής θεραπείας υπό την εποπτεία καθηγητών και εποπτών. Ως εκπαιδευόμενος θα αποκτήσεις εξατομικευμένη υποστήριξη από τον προσωπικό σου μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

MSPSY diagram

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος CMHC
  • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών αποκτάς πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
  • Οι 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υπό εποπτεία παρέχουν την απαραίτητη εμπειρία συμβουλευτικής, εφαρμογής δεξιοτήτων, κανόνων δεοντολογίας και σειρά άλλων επαγγελματικών κριτηρίων που συνθέτουν έναν αποτελεσματικό σύμβουλο ψυχικής υγείας. Μπορείς να επιλέξεις να ολοκληρώσεις την εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση είτε στο Κέντρο Συμβουλευτικής του κολλεγίου ή σε άλλα κέντρα συμβουλευτικής και ψυχικής υγείας.
  • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι του προγράμματος είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων με ευρεία εμπειρία στους τομείς της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.
  • Στο πλαίσιο του μοντέλου του κλινικού – ερευνητή, μαθαίνεις πώς να ενσωματώνεις την έρευνα στην πράξη μέσω της επαφής και διαρκούς ενημέρωσης επί των σύγχρονων εξελίξεων ενώ καλείσαι να διεξάγεις ποιοτική και ποσοτική έρευνα στο πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.
  • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πέραν των μαθημάτων με φυσική παρουσία και μαθήματα εξ' αποστάσεως.