Ειδίκευση: Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στους τομείς της ψυχικής υγείας και της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το CMHC

Η ειδίκευση στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία επιστήμονα ώστε να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Το πρόγραμμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Συνδυάζει θεωρία, ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία και 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υπό εποπτεία. Το πρόγραμμα βοηθά στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων αξιολόγησης, έρευνας και συμβουλευτικής για κάθε εκπαιδευόμενο.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που θα αποκτήσεις σε μαθήματα όπως Κλινική Συνέντευξη και Συμβουλευτική, Ψυχοπαθολογία και στην εκπαίδευση χρήσης δεξιοτήτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής θεραπείας υπό την εποπτεία καθηγητών και εποπτών. Ως εκπαιδευόμενος θα αποκτήσεις εξατομικευμένη υποστήριξη από τον προσωπικό σου μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος CMHC
  • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών αποκτάς πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
  • Οι 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υπό εποπτεία παρέχουν την απαραίτητη εμπειρία συμβουλευτικής, εφαρμογής δεξιοτήτων, κανόνων δεοντολογίας και σειρά άλλων επαγγελματικών κριτηρίων που συνθέτουν έναν αποτελεσματικό σύμβουλο ψυχικής υγείας. Μπορείς να επιλέξεις να ολοκληρώσεις την εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση είτε στο Κέντρο Συμβουλευτικής του κολλεγίου ή σε άλλα κέντρα συμβουλευτικής και ψυχικής υγείας.
  • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι του προγράμματος είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων με ευρεία εμπειρία στους τομείς της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.
  • Στο πλαίσιο του μοντέλου του κλινικού – ερευνητή, μαθαίνεις πώς να ενσωματώνεις την έρευνα στην πράξη μέσω της επαφής και διαρκούς ενημέρωσης επί των σύγχρονων εξελίξεων ενώ καλείσαι να διεξάγεις ποιοτική και ποσοτική έρευνα στο πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.
  • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πέραν των μαθημάτων με φυσική παρουσία και μαθήματα εξ' αποστάσεως.

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία -ειδίκευση Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) απαιτείται η συμπλήρωση 22 μαθημάτων (66 διδακτικές μονάδες), συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία και της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δυο εξάμηνα των 15 εβδομάδων και κάθε μάθημα έχει διάρκεια 3 ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Η ειδίκευση Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) είναι τριετές πρόγραμμα εφόσον ακολουθήσεις το πρόγραμμα όπως περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Ως εκπαιδευόμενος κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση 60 θεραπευτικών συνεδριών (ατομική, ζεύγους, οικογενειακή ή/και ομαδική) στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία - ειδίκευση Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC). Η πολύτιμη αυτή εκπαιδευτική εμπειρία θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς με την θεραπευτική διαδικασία, να ασχοληθείς με προσωπικά ζητήματα και να γίνεις ένας ικανός θεραπευτής που μπορεί και δημιουργεί αποτελεσματικές και δεοντολογικές θεραπευτικές σχέσεις. Παρότι συνίσταται στους φοιτητές να ξεκινήσουν τις συνεδρίες ήδη από το πρώτο εξάμηνο σπουδών το τμήμα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή και αντιμετωπίζει καθέναν ξεχωριστά και με τη δέουσα ευελιξία.

Τελική Εξέταση 1ου έτους

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του 1ου έτους του προγράμματος MSPsy – CMHC (10 περίπου μαθήματα), οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μια συνολική αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν στις σπουδές τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Συμπληρωματικές πληροφορίες περί της μορφής και του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της συγκεκριμένης εξέτασης παρέχεται από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Όσοι περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις αποκτούν Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία.

Η ειδίκευση στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (CMHC) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες της σύγχρονης, παγκόσμιας, πολυπολιτισμικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Παρέχεται μάλιστα η ευκαιρία εξοικείωσης με το επάγγελμα του συμβούλου Ψυχικής Υγείας μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, και εργαστηρίων μεταξύ άλλων.

Η μεταπτυχιακή εργασία, οι ερευνητικές εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου Συμβουλευτικής προσφέρουν ευκαιρίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και έκδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ως εκπαιδευόμενος καλείσαι να αναπτύξεις δεξιότητες ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και να παρουσιάσεις εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, θα αποκτήσεις εκπαίδευση στην αξιολόγηση και τη διεξαγωγή τεστ καθώς και δοκιμών προσωπικότητας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο των εξωεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεξάγονται ομάδες μελέτης περιπτώσεων και μελέτης ερευνητικών μεθοδολογιών σε μηνιαία βάση. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επίσης σε εβδομαδιαία ομαδική εποπτεία.

Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών παρέχονται ευκαιρίες συμμετοχής σε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις με δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού μέσω masterclass σε θέματα όπως Τραύμα και Διαχείριση Κρίσεων, Σεξουαλικές Παρεκκλίσεις στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και την Ψυχική Υγεία Εφήβου. Επιπλέον, καλείσαι να συμμετάσχεις σε δυο τουλάχιστον εκδηλώσεις στο επιστημονικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας όπου θα έχεις την ευκαιρία να εμπλουτίσεις την επαγγελματική και προσωπική σου ανάπτυξη.

Ως απόφοιτος του προγράμματος αποκτάς γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ξεκινήσεις μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε πολλά διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής της Συμβουλευτικής: κλινικές, κέντρα συμβουλευτικής ψυχικής υγείας, κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες, οίκους ευγηρίας και κέντρα επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, προετοιμάζεσαι κατάλληλα για τη συνέχιση των σπουδών σου σε διδακτορικό επίπεδο.