Μετεγγραφές και Απαλλαγές

Φοιτήτριες του HAEC

Μετεγγραφές

Σπουδαστές που μετεγγράφονται από άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενδέχεται να αναγνωρίσουν κάποιες διδακτικές μονάδες μεταπτυχιακών σπουδών για μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς στο άλλο ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο θέτει το όριο των διδακτικών μονάδων που μπορεί να αναγνωριστούν σε σχέση με τις απαιτήσεις αποφοίτησης κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που ενδεχομένως αναγνωριστούν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για αποφοίτηση από μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η απόφαση για την επιλεξιμότητα των προς αναγνώριση διδακτικών μονάδων λαμβάνεται από το ίδρυμα ανά πρόγραμμα και ανά σπουδαστή. 

Στην περίπτωση της αναγνώρισης διδακτικών μονάδων στην αναλυτική βαθμολογία που λαμβάνουν οι σπουδαστές αναγράφεται μόνο το σύνολο των διδακτικών μονάδων. Οι βαθμοί δεν αναγνωρίζονται και δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας του σπουδαστή. Μόνο οι βαθμοί που λαμβάνει ο σπουδαστής στο πλαίσιο των σπουδών του στο πρόγραμμα του Hellenic American University αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και συνυπολογίζονται στο συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας του.

Απαλλαγές

Η δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα παρέχεται υπό προϋποθέσεις.  Όταν παρέχεται απαλλαγή για κάποιο μάθημα το ίδρυμα αποφασίζει αν θα χορηγηθεί διδακτική μονάδα (απαλλαγή χωρίς αντικατάσταση) ή όχι (απαλλαγή με αντικατάσταση).

Απαλλαγές ΜΕ αντικατάσταση λόγω επαγγελματικής εμπειρίας

Υποψήφιος σπουδαστής με τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε οποιονδήποτε από τους τομείς που το Πανεπιστήμιο παρέχει πτυχίο μπορεί να απαλλαγεί από το πρώτο μάθημα της αντίστοιχης κύριας κατεύθυνσης και να παρακολουθήσει άλλο σε αντικατάστασή του. (Δεν απονέμονται διδακτικές μονάδες για μη πανεπιστημιακά προγράμματα διδασκαλίας ή προηγούμενη βιωματική μάθηση).

Ανώτατος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαλλάσσονται

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί απαλλαγή για ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 9 διδακτικές μονάδες για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Eυθύνη απόφασης απαλλαγής

Η Επιτροπή Εισαγωγής του Hellenic American University έχει την αποκλειστική ευθύνη της απόφασης για την επιλεξιμότητα μαθημάτων προς απαλλαγή. Η Επιτροπή θα τεκμηριώνει πλήρως κάθε απόφαση απαλλαγής, κάτι που περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι ο υποψήφιος σπουδαστής διαθέτει ήδη τις σχετικές δεξιότητες του μαθήματος από το οποίο απαλλάσσεται. Η σχετική τεκμηρίωση προωθείται στη Γραμματεία και φυλάσσεται στο φάκελο του σπουδαστή. Ο μέντορας/ακαδημαϊκός σύμβουλος του σπουδαστή λαμβάνει επίσης σχετική ενημέρωση.