Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE)

Προπτυχιακο στην Μηχανική

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στη Μηχανική

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) παρέχει στους σπουδαστές στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο στους βασικούς τομείς της Μηχανικής και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στους καθιερωμένους τομείς της βιομηχανίας καθώς και στις αναδυόμενες τεχνολογίες της επιστήμης της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος BSE

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) ακολουθεί ισορροπημένη εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία καλλιεργεί τεχνικές γνώσεις καθώς και δεξιότητες για την επαγγελματική εξέλιξη, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και την συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις. Το Πρόγραμμα στη Μηχανική ανανεώνεται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες ενώ τα εξειδικευμένα εργαστήρια υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

  • Bασικά μαθήματα σε Συστήματα Ηλεκτρικής Μηχανολογίας, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Ελέγχου
  • Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες καθώς και μαθήματα e-learning ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των σπουδαστών
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών με άλλα τμήμα Μηχανικής σε Αμερικανικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες
  • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του κλάδου κατά το τελευταίο έτος σπουδών
  • Ολοκλήρωση της Διπλωματικής εργασίας (Capstone Project) σε συνεργασία με κάποιο εν εξελίξει έργο μιας εταιρείας
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ερευνητικοί τομείς ενδιαφέροντος του Προπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την σχεδίαση ασύρματων δικτύων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών βελτιστοποίησης ασύρματων δικτύων στα πλαίσια των συνεργατικών αρχών δικτύωσης. Η ερευνητική ομάδα του Προγράμματος ασχολείται με τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιστοποίηση υπηρεσιών και αλγορίθμων στα πλαίσια των συνεργατικών ασύρματων δικτύων και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), τα συστήματα Personal Area Network καθώς και τις ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές τηλεπικοινωνίας.

Επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το BSE

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος BSE μπορούν να ακολουθήσουν μια ποικιλόμορφη επαγγελματική καριέρα. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους βοηθούν να διεκδικήσουν μια θέση ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί καθώς και στους τομείς της διοίκησης και των τεχνικών πωλήσεων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BSE

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας κατά το τελευταίο έτος σπουδών σας (126 διδακτικές μονάδες). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ' ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με το πόσα μαθήματα επιλέγουν κάθε εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

BSE διάγραμμα

Παράλληλα με τα μαθήματα που παρακολουθείτε για την απόκτηση Πτυχίου στη Μηχανική έχετε τη δυνατότητα να ειδικευτείτε σε έναν από τους παρακάτω τομείς δεύτερης ειδίκευσης (minors).

Προτεινόμενοι τομείς δεύτερης ειδίκευσης του BSΕ

  • Ηλεκτρολογική Μηχανική

Το Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Μηχανική περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν στην βελτίωση της ικανότητας αντίληψης αλλά και την ενίσχυση των γνώσεων των σπουδαστών πάνω σε θέματα μηχανικής όπως οι μετρήσεις, ο σχεδιασμός, τα υλικά, οι συσκευές και η γενική μηχανική, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επίλυση κάθε προβλήματος μηχανικής φύσεως. Επιπλέον, το πρόγραμμα εστιάζει στο να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των δικτύων, καθώς και στην καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους οι σπουδαστές είναι σε θέση να εργαστούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και να συμμετέχουν ενεργά ως κατάλληλα καταρτισμένα μέλη μιας ομάδας.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό παρέχει στους σπουδαστές του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες, μέσα από θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική εφαρμογή, ώστε να επιτύχουν στον κλάδο της μηχανικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα.