Νέοι Μηχανικοί

Για παιδιά 6 έως 9 ετών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των μικρών τάξεων δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω τους, τα παιδιά μαθαίνουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει στη φύση, πώς λειτουργεί κάτι ή πού χρησιμεύει μια συσκευή. Μέσα από τη συνεργασία, οι μικροί μηχανικοί αξιοποιούν τις δεξιότητές τους κατασκευάζοντας απλά μοντέλα και μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον τους.

Με πρωτότυπες κατασκευές, βρίσκουμε εφαρμογές των απλών μηχανών (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί) στην καθημερινότητά μας και αναζητούμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, λειτουργώντας ως αληθινοί μηχανικοί.

Η βιωματική μάθηση προσφέρει, με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο, γνώσεις εύκολα αντιληπτές και προτρέπει τα παιδιά να προσεγγίσουν και να αγαπήσουν τις θετικές επιστήμες και να εξερευνήσουν την κλίση τους σε αυτές.

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί» είναι η γνωριμία με τις βασικές τεχνικές δόμησης, τους απλούς μηχανισμούς και τη μετάδοση της κίνησης, ύλη που δε διδάσκεται στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφευρετικότητας για την επίλυση προβλημάτων μέσω του ομαδικού πνεύματος.

 

Πρόγραμμα: 4/10/2019 – 29/5/2020, κάθε Παρασκευή, 18.00 – 19.30

Δίδακτρα: 400 Ευρώ (δυνατότητα εξόφλησης σε 8 μηνιαίες δόσεις)