Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSI)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Bachelor στην Πληροφορική (BSI)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Πληροφορική

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών στην Πληροφορική (BSI) θα αποκτήσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικούς τομείς της Πληροφορικής αλλά και εκτενείς πρακτικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος βασικών και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, θα αναπτύξετε δεξιότητες όπως η διαχείριση έργων, η κριτική σκέψη και η διαπροσωπική επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα για το μελλοντικό, επιτυχημένο και πλήρως ενημερωμένο επαγγελματία του χώρο της Πληροφορικής.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSI) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSI) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής (BSI)

Το πρόγραμμα BSI συνδυάζει έναν συνεκτικά δομημένο κορμό μαθημάτων με επιλογές σε τομείς δεύτερης ειδίκευσης (minors) σε μία από τις έξι πιο περιζήτητες ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής – ή γενικής κατεύθυνσης της Πληροφορικής χωρίς δεύτερη ειδίκευση.

 • Computer Networks and Security
 • Information Systems
 • Application & Game Development
 • Computer Science
 • Computer Engineering
 • Information Technology Management
 • Informatics [χωρίς εξειδίκευση]

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες της Πληροφορικής με εκτενή πείρα και διεθνές ερευνητικό προφίλ.
 • Εμπλουτίζετε τον σκληρό πυρήνα των δεξιοτήτων σας στην πληροφορική με τα “soft skills” που απαιτεί το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπως η γραπτή και προφορική επικοινωνία, η διαχείριση έργων, η κριτική και αναλυτική σκέψη.
 • Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία, στα ολιγομελή τμήματα και στην πρακτική άσκηση στα εργαστήρια πληροφορικής, απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις ευκαιρίες να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.
 • Με ενεργές διασυνδέσεις στην εγχώρια βιομηχανία της πληροφορικής και με επώνυμες, διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από φορείς κατάρτισης όπως η Cisco και η Microsoft, το πρόγραμμα BSI σας εφοδιάζει με τις δεξιότητες που αναζητούν σήμερα εταιρείες και οργανισμοί.

Επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το BSI

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αναπτύσσουν διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στην Πληροφορική. Ανάλογα με την εξειδίκευσή σας, οι δυνητικές σταδιοδρομίες περιλαμβάνουν:

 • IT administrators
 • Support engineers
 • Network and system administrators
 • Software engineers and application developers
 • Web developers
 • Database administrators

Επιπλέον, αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BSI

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα (121 διδακτικές μονάδες) καθώς και 1 πτυχιακή εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγουν ανά εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

BSI haec diagram

Eκτός από τα μαθήματα που παρακολουθείτε για την απόκτηση πτυχίου στην πληροφορική, μπορείτε να επιλέξετε μαθήματα με στόχο την απόκτηση δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε έναν τομέα, καθώς και μαθήματα που θα σας οδηγήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων για συγκεκριμένα προϊόντα, για την ανάπτυξη λογισμικού (ή εφαρμογών), ως ειδικοί δικτύων και διαχειριστές έργου.

Προτεινόμενοι Τομείς Δεύτερης Ειδίκευσης (minors) για το BSI

 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Computer Networks
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Informatics
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Information System
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Application and Game Development
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Computer Science
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Computer Engineering
 • Δεύτερη Ειδίκευση στον τομέα Information Technology Management

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των Τομέων Δεύτερης Ειδίκευσης

Πιστοποιήσεις του BSI
 • Microsoft Technology Associate (MTA) IT infrastructure Track
 • Microsoft Technology Associate (MTA) Database Track
 • Microsoft Technology Associate (MTA) Developer Track
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας γαι την απόκτηση Πτυχίου στην Πληροφορική:

 • θα αποκτήσετε ισχυρές θεωρητικές βάσεις στους κύριους τομείς της Πληροφορικής (δίκτυα, ανάπτυξη εφαρμογών, διαχείριση συστημάτων) αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στην αγορά εργασίας του κλάδου, από το στάδιο προ της πώλησης (pre-sales) μέχρι την εμπορική διάθεση και την τεχνική υποστήριξη
 • θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες σε έναν ή περισσότερους τομείς δεύτερης ειδίκευσης (minors) της αρεσκείας σας, αποκτώντας τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις με διεθνή αναγνώριση.
 • θα αναπτύξετε εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας στον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο ειδικά στον τομέα της Πληροφορικής.
 • θα μπορείτε να διαβλέπετε τις εξελίξεις στον κλάδο της Πληροφορικής και εν συνεχεία να αξιολογείτε και να επικοινωνείτε την πιθανή χρήση μιας νέας τεχνολογίας σε άτομα ή οργανισμούς.
 • θα έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να συνεχίσετε τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα.
 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Το πρόγραμμα BSI είναι πολύ καλά δομημένο και βασισμένο σε διδακτικές μεθόδους που βοηθούν τους σπουδαστές όχι μόνο να μάθουν καινούρια πράγματα αλλά και να τα εφαρμόσουν πρακτικά στα εργαστήρια. Οι σπουδές στο Hellenic American University είναι μια εξαιρετική σπουδαστική εμπειρία, μέσω της οποίας μπόρεσα να κατανοήσω βαθύτερα θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι μέσα σε ένα καλά οργανωμένο σπουδαστικό περιβάλλον, το οποίο σε βοηθά ουσιαστικά να αναπτύξεις τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας – και το Hellenic American University επιτυγχάνει ακριβώς αυτό.

  • Γεώργιος Μακρόγλου
  • BSI ’22
  1 από 1