Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSIT)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Bachelor στην Πληροφορική (BSIT)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Πληροφορική

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών στην Πληροφορική (BSIT) θα αποκτήσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικούς τομείς της Πληροφορικής αλλά και εκτενείς πρακτικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος βασικών και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, θα αναπτύξετε δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η διαπροσωπική επικοινωνία και η διαχείριση έργου, στοιχεία απαραίτητα για το μελλοντικό, επιτυχημένο και πλήρως ενημερωμένο επαγγελματία του χώρο της Πληροφορικής.

Πλεονεκτήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής (BSIT)

Το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στην Πληροφορική ανανεώνεται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες και υποστηρίζεται από σύγχρονα, εξειδικευμένα εργαστήρια σε συγκεκριμένους τομείς και προϊόντα του χώρου, όπως: Microsoft, Apple, Linux, Cisco.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πέντε διαφορετικούς τομείς: Ανάπτυξη mobile εφαρμογών, Ανάπτυξη web εφαρμογών, Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών, Διαχείριση δικτύων, Διαχείριση συστημάτων.
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής όπως Γραφικά Υπολογιστών, Ανάπτυξη & Προγραμματισμός Ψηφιακών Παιχνιδιών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών.
 • Εξειδίκευση σε τομείς όπως ο σχεδιασμός δικτύων (networking), η διαχείριση έργου ή επιχειρηματικότητα.
 • Δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιήσεων από εταιρείες όπως η Microsoft και η Cisco, σε τομείς όπως τα δίκτυα, η διαχείριση βάσεων δεδομένων και έργου.
 •  Ευέλικτο ωράριο με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.
 •  Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το BSIT

Το προπτυχιακό πρόγραμμα BSIT προετοιμάζει τους φοιτητές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της Πληροφορικής. Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αναπτύσσουν διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες. Το πρόγραμμα BSIT παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στην Πληροφορική, τον Προγραμματισμό/Ανάλυση Λογισμικού, τη Διαχείριση Δικτύων καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επιπλέον, αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BSIT

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα (121 διδακτικές μονάδες) καθώς και 1 πτυχιακή εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγουν ανά εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec bsit

Eκτός από τα μαθήματα που παρακολουθείτε για την απόκτηση πτυχίου στην πληροφορική, μπορείτε να επιλέξετε μαθήματα με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης σε έναν τομέα, καθώς και μαθήματα που θα σας οδηγήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων για συγκεκριμένα προϊόντα, για την ανάπτυξη λογισμικού (ή εφαρμογών), ως ειδικοί δικτύων και διαχειριστές έργου.

Προτεινόμενοι Τομείς Εξειδίκευσης (minors) για το BSIT

 • Εξειδίκευση στα Δίκτυα (networking)
 • Εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Εξειδίκευση στη Διαχείριση Έργου
 • Εξειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των Τομέων Εξειδίκευσης

Πιστοποιήσεις του BSIT
 • Microsoft Technology Associate (MTA) IT infrastructure Track
 • Microsoft Technology Associate (MTA) Database Track
 • Microsoft Technology Associate (MTA) Developer Track
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας γαι την απόκτηση Πτυχίου στην Πληροφορική:

 • θα αποκτήσετε ισχυρές θεωρητικές βάσεις στους κύριους τομείς της Πληροφορικής (δίκτυα, ανάπτυξη εφαρμογών, διαχείριση συστημάτων) αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στην αγορά εργασίας του κλάδου, από το στάδιο προ της πώλησης (pre-sales) μέχρι την εμπορική διάθεση και την τεχνική υποστήριξη
 • θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες σε έναν ή περισσότερους τομείς εξειδίκευσης της αρεσκείας σας, αποκτώντας τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις με διεθνή αναγνώριση.
 • θα αναπτύξετε εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας στον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο ειδικά στον τομέα της Πληροφορικής.
 • θα μπορείτε να διαβλέπετε τις εξελίξεις στον κλάδο της Πληροφορικής και εν συνεχεία να αξιολογείτε και να επικοινωνείτε την πιθανή χρήση μιας νέας τεχνολογίας σε άτομα ή οργανισμούς.
 • θα έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να συνεχίσετε τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα.