Προπτυχιακό Πρόγραμμα Bachelor στην Πληροφορική (BSI)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Πληροφορική

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών στην Πληροφορική (BSI) θα αποκτήσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικούς τομείς της Πληροφορικής αλλά και εκτενείς πρακτικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος βασικών και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, θα αναπτύξετε δεξιότητες όπως η διαχείριση έργων, η κριτική σκέψη και η διαπροσωπική επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα για το μελλοντικό, επιτυχημένο και πλήρως ενημερωμένο επαγγελματία του χώρου της Πληροφορικής.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSI) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (BSI) - Φυλλάδιο

Ειδικότητες του Προπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής (BSI)

Το BSI συνδυάζει μια ισχυρή βάση στους βασικούς τομείς της Πληροφορικής με την επιλογή ειδικότητας σε τομείς υψηλής ζήτησης της Πληροφορικής. Οι ακόλουθες ειδικότητες είναι διαθέσιμες:

Επιπλέον, το BSI μπορεί να επιδιωχθεί χωρίς σημαντικό τομέα εξειδίκευσης.

Πλεονεκτήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής (BSI)

Ως φοιτητής στο πρόγραμμα, θα επωφεληθείτε από ένα εξαιρετικό σύνολο χαρακτηριστικών του προγράμματος:

 • Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες της Πληροφορικής με εκτενή πείρα και διεθνές ερευνητικό προφίλ.
 • Εμπλουτίζετε τον σκληρό πυρήνα των δεξιοτήτων σας στην πληροφορική με τα soft skills που απαιτεί το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπως η γραπτή και προφορική επικοινωνία, η διαχείριση έργων, η κριτική και αναλυτική σκέψη.
 • Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία, στα ολιγομελή τμήματα και στην πρακτική άσκηση στα εργαστήρια πληροφορικής, απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις ευκαιρίες να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.
 • Με ενεργές διασυνδέσεις στην εγχώρια βιομηχανία της πληροφορικής και με επώνυμες, διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από φορείς κατάρτισης όπως η Cisco και η Microsoft, το πρόγραμμα BSI σας εφοδιάζει με τις δεξιότητες που αναζητούν σήμερα εταιρείες και οργανισμοί.

Επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το BSI

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αναπτύσσουν διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στην Πληροφορική. Ανάλογα με την εξειδίκευσή σας, οι δυνητικές σταδιοδρομίες περιλαμβάνουν:

 • IT administrators
 • Support engineers
 • Network and system administrators
 • Software engineers and application developers
 • Web developers
 • Database administrators

Επιπλέον, αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δομή προγράμματος

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 40 μαθήματα, περιλαμβανομένης και μίας πτυχιακής εργασίας (121 διδακτικές μονάδες). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγουν ανά εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 2 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο είναι διάρκειας 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

BSI haec diagram

 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Το πρόγραμμα BSI είναι πολύ καλά δομημένο και βασισμένο σε διδακτικές μεθόδους που βοηθούν τους σπουδαστές όχι μόνο να μάθουν καινούρια πράγματα αλλά και να τα εφαρμόσουν πρακτικά στα εργαστήρια. Οι σπουδές στο Hellenic American University είναι μια εξαιρετική σπουδαστική εμπειρία, μέσω της οποίας μπόρεσα να κατανοήσω βαθύτερα θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι μέσα σε ένα καλά οργανωμένο σπουδαστικό περιβάλλον, το οποίο σε βοηθά ουσιαστικά να αναπτύξεις τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας – και το Hellenic American University επιτυγχάνει ακριβώς αυτό.

  • Γεώργιος Μακρόγλου
  • BSI ’22
  1 από 1