Full Stack Developer

Full Stack Developer είναι ο προγραμματιστής που είναι εξοικειωμένος με την ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και web εφαρμογών. Κατέχει την γνώση και την ικανότητα να αντιληφθεί μια ιδέα (project) και να τη μετατρέψει σε ένα τελικό προϊόν (product).

Το Ακαδημαϊκό πρόγραμμα Full Stack Developer εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα βασικά στοιχεία προγραμματισμού και με τη σύνδεση εφαρμογών με βάσεις δεδομένων. Τους βοηθάει να αποκτήσουν εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη front-end και back-end web εφαρμογών, καθώς και σε προγραμματισμό ολοκληρωμένων web εφαρμογών σε επίπεδο middleware.

Το πρόγραμμα παρέχει εισαγωγή σε βασικές έννοιες και πρακτικές Devops (Development Operations), ενισχύει την ομαδική εργασία και τα τις δεξιότητες επικοινωνίας και παρέχει πλήρες πακέτο γνώσεων για έναν full stack developer.

Oι σπουδαστές, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα έχουν αποκτήσει ένα δικό τους ισχυρό portfolio εφαρμογών και θα μπορούν με αξιώσεις να διεκδικήσουν θέσεις full stack developer.

Το πρόγραμμα διαρκεί μία ακαδημαϊκή χρονιά (200 ώρες) και έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μέσω πληθώρας εργαλείων. Στα πλαίσια του προγράμματος οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με γλώσσες προγραμματισμού (Java, C#, C++), με την διαχείριση και την παραμετροποίηση Joomla, Drupal, Wordpress, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση web εφαρμογών σε επίπεδο front end και middleware (HTML5, CSS3, javascript, jquery, responsive design), καθώς και με τον σχεδιασμό, διαχείριση και σύνδεση βάσεων δεδομένων (MySql, Tomcat, Wildfly).

Αναλυτική ύλη

Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές προγραμματισμού και τη χρήση Integrated Development Environments (IDE).

Workshops:

 • Install and use an IDE
 • Create a php file
 • Create a Java main class

Εξοικείωση με τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Java, C++, C#)'].

Workshops:

 • Create a set of interacting objects
 • Use encapsulation, inheritance and polymorphism

Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία web development.

Workshops:

 • Install an application and web server
 • Install a database
 • Install vanilla versions of Joomla
 • Install vanilla versions of Drupal
 • Install vanilla versions of Wordpress

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων.

Workshops:

 • Design and implement a database

Διαχείριση και Παραμετροποίηση Joomla.
Διαχείριση και Παραμετροποίηση Drupal.
Διαχείριση και Παραμετροποίηση Wordpress.
Επέκταση δυνατότητων Joomla και υλοποίηση plugins.

Workshops:

 • Writing a plugin
 • Modifying an existing functionality

Επέκταση δυνατοτήτων Drupal και υλοποίηση plugins.

Workshops:

 • Writing a plugin
 • Modifying an existing functionality

Επέκταση δυνατοτήτων Wordpress και υλοποίηση plugins.

Workshops:

 • Writing a plugin
 • Modifying an existing functionality

Βασικές αρχές χρήσης της αρχιτεκτονικής Model View Controler (MVC) για web εφαρμογές.

Workshops:

 • Identify the modules required, use previously assembled examples (database, web server)

Εγκατάσταση και αρχικοποίηση servers (Tomcat / Wildfly).

Workshops:

 • Install and startup Tomcat
 • Install and startup Wildfly (ex JBoss)

Οι σπουδαστές ξεκινούν την διαδικασία σχεδίασης ενός μεγάλου project.

Workshops:

 • Share ideas
 • Go through business requirements' analysis
 • Design building blocks

Μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων ενός project, ώστε να υλοποιηθεί ένα product. Σχεδίαση της εφαρμογής μέσω workshops.

Workshops:

 • Design workshops

Δημιουργία ομάδων σπουδαστών. Εισαγωγή σε eXtreme Programming / Pair Programming.

Workshops:

 • eXtreme Programming (XP)
 • Pair programming
 • Defining Interfaces

Δημιουργία mock-ups και Responsive Design τεχνικές.

Workshops:

 • Effective authoring (RESPONSIVE DESIGN)

Υλοποίηση back end, middleware και front end (HTML5 – CSS3 – JAVASCRIPT – JQUERY).

Workshops:

 • Implementation streams for backend
 • Implementation streams for middleware
 • Implementation streams for front end (HTML5 – CSS3 – JAVASCRIPT – JQUERY)

Ενίσχυση ατομικού portfolio του κάθε σπουδαστή με συμπλήρωση του project με επιπλέον χαρακτηριστικά.

Workshops:

 • Trainees work on their own to complete the project
 • Different versions of business logic are given to be applied (as well as different front end requirements)

Έλεγχος, δημιουργία documentation και παράδοση των project του κάθε σπουδαστή.

Workshops:

 • Product of each student is tested, documented and then delivered
 • Github submission for each developer
 • Submit commons together, utilize for each dedicated project

Πληροφορίες

Γλώσσες EL, EN
Προαπαιτούμενα Intermediate-level (B2) γνώση Αγγλικών, βασικές δεξιότητες υπολογιστών
Σε ποιον απευθύνεται Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες
Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι
Προσφέρεται Online Όχι

Προγράμματα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
Τρίτη / Πέμπτη, 19:00 - 22:00 11/10/2018 27/06/2019 6