Πρόγραμμα Full Stack Developer

Full Stack Developer είναι ο προγραμματιστής που είναι εξοικειωμένος με την ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και web εφαρμογών. Κατέχει την γνώση και την ικανότητα να αντιληφθεί μια ιδέα (project) και να τη μετατρέψει σε ένα τελικό προϊόν (product).

Το Ακαδημαϊκό πρόγραμμα Full Stack Developer εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα βασικά στοιχεία προγραμματισμού και με τη σύνδεση εφαρμογών με βάσεις δεδομένων. Τους βοηθάει να αποκτήσουν εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη front-end και back-end web εφαρμογών, καθώς και σε προγραμματισμό ολοκληρωμένων web εφαρμογών σε επίπεδο middleware.

Oι σπουδαστές, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα έχουν αποκτήσει ένα δικό τους ισχυρό portfolio εφαρμογών και θα μπορούν με αξιώσεις να διεκδικήσουν θέσεις full stack developer και android developer. Θα εξοικειωθούν με γλώσσες προγραμματισμού, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση web εφαρμογών σε επίπεδο front end και middleware (HTML5, CSS3, javascript, jquery, responsive design), καθώς και με τον σχεδιασμό, διαχείριση και σύνδεση βάσεων δεδομένων (MySql, Tomcat, Wildfly). Θα μάθουν προγραμματισμό Java από επαγγελματίες εισηγητές και θα αναπτύσσουν εφαρμογές Android χρησιμοποιώντας Java και Android studio. Θα γνωρίσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και προώθηση των Android εφαρμογών τους, καθώς και τη διαδικασία καταχώρησής τους στο Google Play Store.

Αναλυτική ύλη

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 διδακτικές ενότητες και διαρκεί μία ακαδημαϊκή χρονιά (180 ώρες). Έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μέσω πληθώρας εργαλείων.

Course 1: Java Essentials

Ένα μάθημα για αρχάριους χωρίς εμπειρία στον προγραμματισμό!
Βασικές δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης είναι ένα πλεονέκτημα αλλά θα παραδοθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Περίληψη

 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Object Oriented) και εφαρμογές Java
 • Δημιουργία του πρώτου προγράμματος σε Java
 • Δημιουργήστε την πρώτη σας εφαρμογή
 • Δημιουργία διεπαφών χρήστη στη Java
 • Γράφοντας λογική σε servlets
 • Ανάγνωση και εγγραφή αρχείων
 • Σύνδεση και αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων

Course 2: Δημιουργία εφαρμογών για κινητά Android.

Προϋπόθεση: βασική γνώση Java ή επιτυχής ολοκλήρωση του course 1.
Το μάθημα απευθύνεται σε νέους προγραμματιστές με βασικές γνώσεις Java που θέλουν να ολοκληρώσουν μια διαδικασία επανακατάρτισης και να αρχίσουν να αναπτύσσουν εφαρμογές για κινητά.

Περίληψη

 • Mobile first: Σχεδιάστε την εφαρμογή για κινητά!
 • Το οικοσύστημα του Android. Βασισμένο στην Java!
 • Δημιουργήστε οθόνες επαγγελματικού επιπέδου!
 • Επικοινωνία με τρίτα συστήματα κάνοντας χρήστη REST web services
 • Αποθήκευση δεδομένων με την SQLite
 • Ανάπτυξη βάσει κανόνων: χρησιμοποιώντας το MVC μοντέλο.

Course 3: Δημιουργία web εφαρμογών – Full Stack Engineer

Προϋπόθεση: βασική γνώση Java ή επιτυχής ολοκλήρωση του course 1.
Το μάθημα απευθύνεται σε νέους προγραμματιστές με βασικές γνώσεις Java που θέλουν να εισέλθουν στον κόσμο των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας εφαρμογές web υψηλής τεχνολογίας.

Περίληψη

 • Πώς μπορώ να σχεδιάσω μια ολοκληρωμένη λύση για τον πελάτη μου;
 • Frontend Engineer: κάνοντας το λογισμικό ελκυστικό!
 • Backend Engineer: Υλοποίηση της επιχειρηματικής ανάγκης και διατήρηση κρίσιμων δεδομένων.
 • Διαχειριστής συστήματος: Πώς μπορώ να υποστηρίξω τη λύση μου;
 • Ενδεικτικά εργαλεία / τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν: Java EE, HTML, Javascript (AngularJS, NodeJS), MySQL DB, Apache Tomcat.

Πληροφορίες

Γλώσσες EL, EN
Προαπαιτούμενα Intermediate-level (B2) γνώση Αγγλικών, βασικές δεξιότητες υπολογιστών
Σε ποιον απευθύνεται Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες
Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι
Προσφέρεται Online Ναι

Προγράμματα

Ημέρες και ΏρεςΗμ/νία ΈναρξηςΗμ/νία ΛήξηςΏρες ανά εβδομάδα
Δευτέρα και Τετάρτη, 19:00 - 22:00 07/10/2024 09/06/2025 6