Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Hellenic American College. Οι φοιτητές, τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, θα κληθούν να παραγάγουν πρωτότυπη έρευνα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για τους καθηγητές που διδάσκουν σε προγράμματα σπουδών του Hellenic American University, η έρευνα αποτελεί επίσης βασική δραστηριότητα. Από την εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την ψυχολογία έως την επιστήμη των υπολογιστών και τη φωτονική, η τεχνογνωσία της σχολής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και επιδιώκει να επεκτείνει τη γνώση και να προωθήσει την καινοτομία.

Οι καθηγητές και οι φοιτητές σε προγράμματα σπουδών του Hellenic American University μπορούν να λάβουν βοήθεια για την επίτευξη των ερευνητικών τους στόχων από τις υπηρεσίες του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Hellenic American University. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ερευνητικό Ινστιτούτο:

  • προωθεί την εξωστρέφεια και τις επιστημονικές συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες
  • ενημερώνει τους διδάσκοντες σχετικά με τις προσκλήσεις χρηματοδότησης και τη διαβούλευση σχετικά με την προετοιμασία υποβολής της πρότασης
  • προωθεί της έρευνα που διεξάγεται στο Hellenic American University
  • Διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και ομιλίες υπό την αιγίδα του Hellenic American University
  • προτείνει μακροπρόθεσμα ερευνητικά σχέδια και στρατηγικές προ το Hellenic American University.

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν μια επισκόπηση ερευνητικών έργων και δημοσιεύσεων των διδασκόντων του Hellenic American University ανά τμήμα: