Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego Mindstorms EV3

Για μαθητές Γυμνασίου

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι σχεδιασμένο για μαθητές γυμνασίου. Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με τρόπο συναρπαστικό.

Κάθε ρομποτική κατασκευή για να λειτουργήσει αυτόνομα χρειάζεται εφαρμοσμένο προγραμματισμό που για πρώτη φορά προσεγγίζεται πρακτικά από τη νέα γενιά, μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων που τα ίδια τα παιδιά συντάσσουν εύκολα, στο ειδικό προγραμματιστικό περιβάλλον που προσφέρει το Mindstorms EV3 με εικονικό τρόπο.

Μέσω της διαθεματικότητας των δραστηριοτήτων θα διδαχθούν θέματα, πρώτα εισαγωγικές και στη συνέχεια προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού και κατασκευής μοντέλων ρομπότ, ειδικά φτιαγμένων ώστε να λύνουν με πρωτότυπο τρόπο αληθινά προβλήματα του κόσμου που τα περιβάλλει. Οι δραστηριότητες που εκπονούν με αυτά τα ρομπότ,  βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες της απόστασης, του χρόνου, της ταχύτητας & της μάζας που δύσκολα μαθαίνουν στο σχολείο λόγω του αφηρημένου τους χαρακτήρα, αλλά και έννοιες των τεχνών της ζωγραφικής και της μουσικής.

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που άπτονται των επιστημών της Μηχανικής, της Τεχνολογίας και των Μαθηματικών γρήγορα καθίστανται απαραίτητες για το μέλλον των μαθητών. Η πρακτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μετατρέπει αφηρημένες έννοιες σε απτές διδακτικές εμπειρίες και βάζει τους μαθητές στο επίκεντρο του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα τα παιδιά προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στον  ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου, ένα βήμα πριν την παγκόσμια Ολυμπιάδα της διεθνής Οργάνωσης WRO. Οι μαθητές που θα ξεχωρίσουν εκεί, εισάγονται αυτόματα στις σχολές που επιθυμούν!

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος Εκπαιδευτική ρομποτική είναι η συναρπαστική εκμάθηση της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της Μηχανικής (S.T.E.M.), όπου οι μαθητές κατανοούν στην πράξη τις θεωρίες που διδάσκονται στο σχολείο, με την ταυτόχρονη περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων εφευρετικότητας, προχωρημένων και πολύπλοκων προγραμματιστικών τεχνικών.

 

Πρόγραμμα: 4/10/2019 – 29/5/2020, κάθε Παρασκευή, 18.00 – 19.30

Δίδακτρα: 400 Ευρώ (δυνατότητα εξόφλησης σε 8 μηνιαίες δόσεις)