Το Microsoft Office είναι το πλέον διαδεδομένο λογισμικό για τη διαχείριση εφαρμογών γραφείου. Στα σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής μας, λειτουργούν ολιγομελή τμήματα που σας προετοιμάζουν για την επιτυχή συμμετοχή σας σε εξετάσεις Microsoft Office.

Στόχοι

Όταν ολοκληρώσετε τα σεμινάρια, θα μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να μορφοποιείτε έγγραφα μέσω του Word. Μέσω του Excel να επεξεργάζεστε αριθμητικά δεδομένα και φύλλα που έχουν σχέση με υπολογισμούς και πράξεις καθώς και να δημιουργείτε γραφικές παραστάσεις. Η Access είναι το εργαλείο που σας δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε μεγάλο όγκο πληροφοριών μέσα από τη δημιουργία και την επεξεργασία βάσεων δεδομένων. Με το PowerPoint θα μάθετε να δημιουργείτε επαγγελματικές και προσωπικές παρουσιάσεις. Με το Outlook θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ηλεκτρονική ατζέντα επαφών.

Πλεονεκτήματα

 • Σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Ένας σπουδαστής σε κάθε σταθμό εργασίας (PC)
 • Απεριόριστες δωρεάν ώρες πρακτικής εξάσκησης
 • Πιστοποιημένοι καθηγητές: απόφοιτοι Πανεπιστημίου με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Πληροφορικής
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία MS Office σε όλους τους σπουδαστές μας

MS Office Beginners

Σεμινάριο διάρκειας 45 ωρών, που σας προετοιμάζει για τις βασικές εφαρμογές γραφείου και για εξετάσεις πιστοποίησης αναγνωρισμένες από το δημόσιο (ΑΣΕΠ). Καλύπτονται οι παρακάτω ενότητες:

 • Microsoft Word (Eπεξεργασία κειμένου)
 • Microsoft Excel (Yπολογιστικά φύλλα)
 • Microsoft Outlook (Επικοινωνίες)

Πληροφορίες

Προαπαιτούμενα Όχι
Σε ποιον απευθύνεται

Σε όποιον επιθυμεί να εξοικειωθεί με τους υπολογιστές ή
να προετοιμαστεί για τις αντίστοιχες εξετάσεις.

Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι
Οδηγεί στην πιστοποίηση Κατόπιν εξετάσεων

Πρόγραμμα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
To be announced      

MS Office Full Pack

Τμήμα διάρκειας 75 ωρών για όλες τις εφαρμογές γραφείου που σας προετοιμάζει για εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, αναγνωρισμένες από το δημόσιο (ΑΣΕΠ). Καλύπτονται οι παρακάτω ενότητες:

 • Microsoft Word (Eπεξεργασία κειμένου)
 • Microsoft Excel (Yπολογιστικά φύλλα)
 • Microsoft Outlook (Επικοινωνίες)
 • Microsoft PowerPoint (Δημιουργία Παρουσιάσεων)
 • Microsoft Access (Βάσεις Δεδομένων)

Πληροφορίες

Προαπαιτούμενα Όχι
Σε ποιον απευθύνεται

Σε όποιον επιθυμεί να εξοικειωθεί με τους υπολογιστές ή
να προετοιμαστεί για τις αντίστοιχες εξετάσεις.

Βεβαίωση Παρακολούθησης Ναι
Οδηγεί στην πιστοποίηση Κατόπιν εξετάσεων

Πρόγραμμα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
To be announced