Το Συμβούλιο Φοιτητών είναι μια ομάδα σπουδαστών του Hellenic American College που έχουν επιλεχθεί από τους συμφοιτητές τους ώστε να εκπροσωπήσουν και να προωθήσουν τα κοινά συμφέροντά τους. Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τις ιδέες του σώματος των σπουδαστών, υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον/την Director of Student Affairs and International Programs ο/η οποίος/α κοινοποιεί τις εν λόγω προτάσεις στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

Τα μέλη του συμβουλίου σε συνεργασία με τον/την Director of Student Affairs and International Programs διοργανώνουν εκδηλώσεις όπως εξόδους φοιτητών, κινηματογραφικές βραδιές, βόλτες στην πόλη και υποστηρίζουν ενεργά τις αθλητικές μας ομάδες. Το συμβούλιο επίσης είναι υπεύθυνο να αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες όπως αιμοδοσίες καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης επί σημαντικών πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Η συμμετοχή των μελών της φοιτητικής κοινότητας στο Συμβούλιο Σπουδαστών αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης ηγετικών και συνεργατικών δεξιοτήτων. Οι εκλογές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι σπουδαστές γίνονται κάθε χρόνο.

Ενημερωτικό δελτίο φοιτητών

Το φοιτητικό ενημερωτικό δελτίου με τίτλο The Titan Chronicles είναι γεγονός. Ένα συνεργατικό έργο, με επικεφαλής το συμβούλιο φοιτητών και τους φοιτητικούς συλλόγους, το ενημερωτικό δελτίο μοιράζεται με όλους τα νέα για τις επερχόμενες εκδηλώσεις του οργανισμού, τα δημοφιλή θέματα και τα δημιουργικά έργα των φοιτητών μας.

Εδώ θα βρείτε όλα τα τεύχη του φοιτητικού ενημερωτικού δελτίου: