Κέντρο Γραπτού Λόγου

Κέντρο Γραπτού Λόγου

Το Κέντρο Γραπτού Λόγου παρέχει στους φοιτητές και στο ευρύ κοινό εξατομικευμένη βοήθεια σε όλα τα στάδια παραγωγής γραπτού λόγου σχετικά με οποιοδήποτε είδος κειμένου, ανεξαρτήτως μαθήματος, επιστημονικού πεδίου ή ειδικότητας.

Υπηρεσίες του Κέντρου Γραπτού Λόγου

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου Γραπτού Λόγου, συμβάλλουν σε διαδικτυακό (online) και σε φυσικό περιβάλλον (onsite) στην ανάπτυξη της αποτελεσματικής έκφρασης, των γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των φοιτητών.