Επισκέψεις σε τάξεις

Τις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου, οι σύμβουλοι του Κέντρου Γραπτού Λόγου επισκέπτονται τάξεις προκειμένου να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες του Κέντρου στους φοιτητές. Οι σύμβουλοι παρουσιάζουν τρόπους πλοήγησης στην πλατφόρμα Blackboard, κλεισίματος και ακύρωσης ραντεβού, αναζήτησης γραπτών πηγών και παροχής όλων των απαραίτητων πληροφοριών για κατ’ ιδίαν και διαδικτυακές συνεδρίες.

Σεμινάρια στις τάξεις

Το Διδακτικό Προσωπικό μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Γραπτού Λόγου για να προγραμματίσει ειδικά σεμινάρια για τις τάξεις του. Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται στη διάρκεια του προγραμματισμένου μαθήματος και περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως: είδη, δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφων, αξιοποίηση και διαχείριση πληροφοριών και πηγών, αποφυγή λογοκλοπής, σύνταξη παραγράφων με συνοχή).

Σεμινάρια για το Διδακτικό Προσωπικό

Τα σεμινάρια του Κέντρου Γραπτού Λόγου προορίζονται για τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και παρέχουν στρατηγικές και ιδέες για εποικοδομητική ανατροφοδότηση (feedback) των φοιτητών σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου.