Ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Hellenic American College. Κάθε σπουδαστής που γίνεται γίνει δεκτός στο Κολλέγιο, αποκτά τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο (mentor), o οποίος τις περισσότερες φορές προέρχεται από το ακαδημαϊκό πεδίο που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Ως σπουδαστές συνεργάζεστε στενά με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλό σας για να σχεδιάζετε και να αποκρυσταλλώσετε τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σας στόχους. Ο σύμβουλός σας σας βοηθάει να εντοπίσετε τις ακαδημαϊκές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσετε ή να βελτιώσετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Καθόλη της διάρκεια των σπουδών σας, ο ακαδημαϊκός σας σύμβουλος αναγνωρίζει τα προβλήματα που ενδεχομένως επηρρεάζουν την απόδοσή σας και σας βοηθάει να τα αντιμετωπίσετε.

Ο ακαδημαϊκός σας σύμβουλος αποτελεί το πρόσωπο αναφοράς κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε και να επωφεληθείτε από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που έχει να σας δώσει το Hellenic American College.

Καθώς στο Hellenic American College δίνουμε έμφαση στην δημιουργία αυτόνομων σπουδαστών που υιοθετούν την φιλοσοφία της διά βίου μάθησης, περιμένουμε από εσάς, ως σπουδαστές, να αναλάβετε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των σπουδών σας. Καθώς η σχέση σας με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να συμμετέχετε και εσείς ενεργά στη σχέση αυτή.