Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλα τα γραφεία του Κολλεγίου μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού αριθμού: 210 3680950

Δείτε τον Kατάλογο Τηλεφώνων & Ηλ. Διευθύνσεων εάν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με κάποιο γραφείο. Εάν σκοπεύετε να επισκεφτείτε το Κολλέγιο για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Χάρτες και Οδηγίες Πρόσβασης.

Διεύθυνση: Μασσαλίας 22, Αθήνα Τ.Κ. 10680


Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας και θα διατηρηθούν μέχρι την περαίωση της ως άνω διαδικασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηellenic American College.

 


Φόρμα Επικοινωνίας

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input