30 Μαρ 2022

“Enhancing Classroom Engagement” – Ανοιχτό webinar

Ανοιχτό webinar “Enhancing Classroom Engagement”

Σας προσκαλούμε στο πρώτο μας ανοιχτό webinar για το 2022 με τίτλο «Enhancing Classroom Engagement», εισηγητής του οποίου θα είναι ο Δρ. Δημήτρης Τολιάς, Dean of Digital Learning and Education Innovation, Director of Arts & Science and Director of the M.A. in Applied Linguistics – TESOL program, στις 30 Μαρτίου στις 10:00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια του webinar θα μάθετε:

  • Πώς να χρησιμοποιείτε την ενεργητική μάθηση ως μέθοδο διδασκαλίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών και της ανάληψης της ευθύνης από πλευράς τους για την οικοδόμηση του γνωστικού τους υποβάθρου.
  • Πώς να βοηθάτε τους μαθητές να θέτουν σε εφαρμογή δεξιότητες που είναι απαραίτητες στις σπουδές, αλλά και την πραγματική ζωή, όπως η ομαδικότητα, η πραγματοποίηση αποτελεσματικών παρουσιάσεων, η κριτική σκέψη και η σύνθεση ιδεών.
  • Πώς να χρησιμοποιείτε το Universal Design for Learning Framework ώστε να δημιουργείτε ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές μεθόδους για τις ανάγκες πολλών και διαφορετικών μαθητών.

Πρόκειται για το πρώτο webinar μιας σειράς online, ανοιχτών στο κοινό, σεμιναρίων που διοργανώνει και προσφέρει το Κέντρο Διδακτικής Αριστείας του Hellenic American University. Από το φθινόπωρο του 2021, το Κέντρο στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη καθηγητών μέσα από υπηρεσίες κατάρτισης, mentoring και συμβουλευτικής.

Πληροφορίες

Πότε: Τετάρτη, 30 Μαρτίου, 10:00 π.μ.-11:30 π.μ.

Πού: Διαδικτυακά στην πλατφόρμα Blackboard Collaborate

Γλώσσα: Αγγλικά

Συμμετοχή: Ελεύθερη

Οι εγγραφές γίνονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του webinar.