Το Hellenic American College στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Το Hellenic American College στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Η Δρ. Ερμιόνη Καραχάλιου, Διευθύντρια Φοιτητικών Υποθέσεων & Διεθνών Προγραμμάτων, και ο Greg Barton, Αναπληρωτής Διευθυντής, συντόνισαν διαδικτυακή συζήτηση (Community Connection), στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό.

Το θέμα για το φετινό συνέδριο, με τίτλο «Εξέλιξη και επανάσταση: Λύσεις σε δράση», εξέτασε τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία στις σπουδές στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Η συζήτηση που συντόνισαν η Ερμιόνη και ο Greg διερεύνησε κατά πόσο ο COVID-19 είναι μια ευκαιρία για μια νέα εποχή σπουδών στο εξωτερικό, και περιλάμβανε ερωτήσεις και διάλογο, σε ξεχωριστές εικονικές αίθουσες αλλά και ως ομάδα, με τη συμμετοχή άνω των 50 ατόμων. Διερευνήθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί πάροχοι, για να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, χωρίς τη δια ζώσης επικοινωνία. Εξετάστηκαν επίσης νέες μέθοδοι για να μεταπειστούν οι εκπαιδευτικές κοινότητες, σχετικά με τα οφέλη της εμπειρίας της φοίτησης στο εξωτερικό. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με έναν διάλογο για το μέλλον των σπουδών στο εξωτερικό και τρόπους με τους οποίους η διαδικτυακή συνεργασία ανάμεσα σε διεθνείς οργανισμούς, μπορεί να ενσωματωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ενός ιδρύματος.

Η συζήτηση αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι πάροχοι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ωθήσουν τα όρια της δημιουργικότητας για να διασφαλίσουν ότι οι φοιτητές βιώνουν την εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό που, αν και διαφορετική, εξακολουθεί να είναι μοναδική.

Link του συνεδρίου: https://forumea.org/training-events/annual-conference/general-info-2/

Εικόνα: Το Hellenic American College στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό