Η Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα ομιλήτρια στην διαδικτυακή ημερίδα "Επαναστάτες χωρίς Παιδεία" με θέμα κοινωνικές δεξιότητες

διαδικτυακή ημερίδα "Επαναστάτες χωρίς Παιδεία"

Η Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας στο Hellenic American College συμμετείχε ως ομιλήτρια στην διαδικτυακή ημερίδα Επαναστάτες χωρίς Παιδεία με θέμα κοινωνικές δεξιότητες και απασχολησιμότητα που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση στις 20 Απριλίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, η Δρ. Πρωτόπαπα τόνισε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ως επιτυχημένη περιπτωσιολογική μελέτη αυτού του ρόλου, η Δρ. Πρωτόπαπα επεσήμανε το πρόγραμμα απασχολησιμότητας για προπτυχιακούς φοιτητές του Hellenic American College, το οποίο περιλαμβάνει ένα τετραετές πρόγραμμα ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, εργαστηρίων, ευκαιριών πρακτικής άσκησης και ημερών καριέρας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ημερίδα είχε ως στόχο να δώσει το έναυσμα για ένα δημόσιο διάλογο για την κατάσταση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα του σήμερα. Μεταξύ των βασικών θεματικών που διερευνήθηκαν στις έξι συνεδρίες, εκτενής αναφορά έγινε στους τρόπους με τους οποίους η ελληνική κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει μια δεξαμενή γνώσης για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ως κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης συμμετείχαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Λεωνίδας Κόσκος, Πρόεδρος του Hellenic American University και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.