Στο Hellenic American College πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να σπουδάσει κανείς στο Κολλέγιό μας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι λόγοι που επισημαίνουν οι σπουδαστές και οι καθηγητές μας και για τους οποίους είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι:

  1. Θα σπουδάσετε σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που έχει επίκεντρο τον σπουδαστή και στο οποίο έχετε άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές σας και τον μέντορά σας.
  2. Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας θα λάβετε πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου και θα έχετε αποκτήσει τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες για μια καριέρα αντάξια των προσπαθειών σας.
  3. Από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας μέχρι και την αποφοίτησή σας, συνεργάζεστε με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Hellenic American University, ο οποίος θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σύνολο δεξιοτήτων και εμπειριών για τη μετέπειτα επαγγελματική σας σταδιοδρομία.
  4. Θα έχετε στη διάθεσή σας την απαραίτητη στήριξη και τους απαραίτητους πόρους ώστε να αναπτύξετε εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και τον προφορικό λόγο στα Αγγλικά.
  5. Οι καθηγητές μας διαθέτουν διεθνές ακαδημαϊκό προφίλ και αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας.
  6. Θα αποτελέσετε μέρος ενός ενδιαφέροντος και ποικιλόμορφου σώματος φοιτητών και θα έρθετε σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και υπόβαθρα.
  7. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, σας παροτρύνουμε να αναπτύξετε, με τρόπο δημιουργικό, τα δυνατά σας σημεία και τις δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα σας καθοδηγούμε ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης.
  8. Θα παρακολουθήσετε μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλουν στην ανάπτυξη των αναλυτικών, επικοινωνιακών και ερευνητικών σας δεξιοτήτων, καθώς και της κριτική σας σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.
  9. Θα έχετε ευκαιρίες να ανακαλύψετε και να καλλιεργήσετε νέα ενδιαφέροντα και να δημιουργήσετε πραγματικές φιλίες.
⇒ Kατεβάστε το Έντυπο του Hellenic American College σε μορφή PDF παρακάτω.

Landscape CoverCorporate HAEC for web