Γιατί να σπουδάσετε σε εμάς

Στο Hellenic American College πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να σπουδάσει κανείς στο Κολλέγιό μας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι λόγοι που επισημαίνουν οι σπουδαστές και οι καθηγητές μας και για τους οποίους είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι:

  1. Σπουδάζετε σε ένα πραγματικά υποστηρικτικό περιβάλλον που έχει επίκεντρο το σπουδαστή και στο οποίο έχετε άμεση και εκτενή επικοινωνία με τους καθηγητές σας.
  2. Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Hellenic American College λαμβάνετε Πτυχίο Αμερικανικού Πανεπιστημίου και αποκτάτε τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιήσεις.
  3. Από την αρχή των σπουδών σας μέχρι και την αποφοίτησή σας, συνεργάζεστε με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Hellenic American College, ο οποίος θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα ισχυρό σύνολο δεξιοτήτων και εμπειριών για τη μετέπειτα επαγγελματική σας σταδιοδρομία.
  4. Θα αποκτήσετε εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά.
  5. Οι καθηγητές μας διαθέτουν διεθνές ακαδημαϊκό προφίλ, ενεργή δράση στην έρευνα και αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας.
  6. Θα αποτελέσετε μέρος ενός πολύμορφου, πολυπολιτισμικού και ενδιαφέροντος φοιτητικού σώματος και θα έρθετε σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και υπόβαθρα.
  7. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Hellenic American College, σας παροτρύνουμε να αναπτύξετε, με τρόπο δημιουργικό, τα δυνατά σας σημεία και τις δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα σας καθοδηγούμε ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης.
  8. Θα αναπτύξετε αναλυτικές, επικοινωνιακές και ερευνητικές δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  9. Και το σημαντικότερο όλων, στο Hellenic American College θα απολαύσετε τις σπουδές και θα εξοικειωθείτε με την έννοια της δια βίου μάθησης ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.