Σπουδές

Εγγραφές

Προπτυχιακά Προγράμματα Εγγραφές Προπτυχιακών
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εγγραφές Μεταπτυχιακών
Διδακτορικό στη Γλωσσολογία και στην Επικοινωνία Εισαγωγή σπουδαστών από το εξωτερικό
Διαδικτυακή Εκμάθηση Οικονομική Ενίσχυση Σπουδών
Βιβλιοθήκη Επίσκεψη στο κολλέγιο
Διδακτικό Προσωπικό  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους  

Φοιτητική Ζωή

Διά Βίου Μάθηση

Υποστήριξη Φοιτητών Εκπαίδευση Καθηγητών
Βιβλιοθήκη Μετάφραση και Διερμηνεία
Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων Τεχνολογική Εκπαίδευση
Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης  
Σύμβουλοι Σπουδαστών (Mentoring)  
Kέντρο Συμβουλευτικής  
Κοινωνική Συνεισφορά  
Κέντρο Γραπτού Λόγου  

Σχετικά με Εμάς

 
Σχετικά με το Hellenic American College Πρόσφατα Νέα
Hellenic American University Εκδηλώσεις
Διεθνής Πιστοποίηση και Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών  
Γιατί να σπουδάσετε σε εμάς