Προπτυχιακοί Τομείς Εξειδίκευσης (minors)

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εξειδικευτούν σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα εκτός της βασικής τους κατεύθυνσης. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα το οποίο παρακολουθούν, μπορούν να ακολουθήσουν τους τομείς εξειδίκευσης και τους προτείνουμε να συμβουλευτούν πρώτα τον καθηγητή-μέντορά τους. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τους τομείς εξειδίκευσης, στον Κατάλογο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων.

Εξειδικεύσεις από το Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας

 • Θέατρο & Παράσταση
 • Aειφόρος Aνάπτυξη
 • Ισπανική Γλώσσα

Εξειδικεύσεις από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Διαχείριση Έργου
 • Επιχειρηματικότητα
 • Γενικές Αρχές Επιχειρηματικότητας (για σπουδαστές άλλου πεδίου)
 • Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών

Εξειδικεύσεις από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής

 • Δίκτυα
 • Πληροφορική

Εξειδικεύσεις από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 • Διδασκαλία της Αγγλικής σε ομιλητές άλλων γλωσσών (TESOL)
 • Λογοτεχνία
 • Μεταφραστικές Σπουδές

Εξειδικεύσεις από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μουσική

 • Μουσική Παράσταση

Εξειδικεύσεις από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική

 • Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών