Βιβλιοθήκη

Η Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού (λεξικά,  εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια κ.ά.) της βιβλιοθήκης μας

Σκοπός της βιβλιοθήκης του Hellenic American College είναι να παρέχει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία καθώς και την αντίστοιχη υποστήριξη στους φοιτητές ώστε να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία, η έρευνα του διδακτικού προσωπικού και η επίτευξη των στόχων του ιδρύματος.

Βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Μασσαλίας 22 και διαθέτει περισσότερους από 35.000 τόμους έντυπου υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή από ηλεκτρονικά βιβλία (τουλάχιστον 250.000), συνδρομές στα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά περιοδικά και βάσεις δεδομένων (περισσότερα από 10.000.000 άρθρα), καθώς και μια συλλογή σπάνιων και εξειδικευμένων βιβλίων.