Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Οι σπουδαστές του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL), αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διδασκαλία της αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Teaching English to Speakers of Other Languages-ΤΕSOL). Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία, την Ανάλυση Λόγου, τις Μεταφραστικές Σπουδές και την Αγγλική, Αμερικάνικη και Παγκόσμια Λογοτεχνία. Οι τρεις κλάδοι εξειδίκευσης του προγράμματος - TESOL, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία - καθένας με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές αναπτύσσουν δεξιότητες για την ανάλυση του λογοτεχνικού λόγου και αποκτούν ανεξάρτητη κριτική σκέψη εμπλουτίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την αντίληψη και τις γνώσεις τους στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL)

Το πρόγραμμα σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε ισχυρές θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές βάσεις για να βελτιώσετε τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη διεθνή αγορά. Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο σπουδαστής, ενώ η έμφαση που αποδίδουμε στη διδασκαλία σε συνδυασμό με την πληθώρα διαθέσιμων μαθημάτων είναι εφάμιλλα εκείνων άλλων μεγαλύτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνονται:

 • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης στην Αγγλική Γλώσσα και Αγγλόφωνη Λογοτεχνία:
  • Γλωσσολογία (πεδία εξειδίκευσης όπως ανάλυση λόγου και κοινωνιογλωσσολογία)
  • Λογοτεχνία (πεδία εξειδίκευσης όπως η παγκόσμια λογοτεχνία, κινηματογράφος, θεωρία του πολιτισμού και δημιουργική γραφή)
  • TESOL (Διδασκαλία της Αγγλικής σε ομιλητές άλλων γλωσσών, μεθοδολογία και παιδαγωγική).
 • Το προπτυχιακό στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εμπεριέχει διαπιστευμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών-TESOL από το Commission on English Language Program Accreditation (CEA). Το CEA αναγνωρίζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ως εθνική υπηρεσία διαπίστευσης για προγράμματα και ιδρύματα που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα.
 • Πληθώρα μαθημάτων επιλογής όπως: Σημειολογία και Κινηματογράφος, Γλώσσα και Φύλο, Διήγημα, Κορυφαία έργα δραματουργίας του 20ου αιώνα, Εισαγωγή στη Ψυχολογία και Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές.
 • Συνεργασία με καθηγητές με εμπειρία στην έρευνα και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς ειδίκευσής τους.
 • Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας εξέλιξη.
 • Δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων όπως το TESOL Diploma.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ενός τομέα δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε πεδία όπως η Αειφορία, η Ψυχολογία, το Θέατρο, η Μετάφραση ή δυνατότητα παρακολούθησης δεύτερου πτυχίου σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων με ορισμένα μεσημεριανά και απογευματινά μαθήματα για τους σπουδαστές που εργάζονται.
 • Δυνατότητα παρουσίασης φοιτητικών εργασιών στο κοινό και σε Φοιτητικά Συνέδρια και Ημερίδες.
 • Συμβουλευτική σε θέματα σταδιοδρομίας και διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών με την υποστήριξη του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας τόσο στη διάρκεια των σπουδών σας όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Δυνατότητες σταδιοδρομίας του ΒΑΕLL

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο του οποίου δεν αποκτούν μόνο επαγγελματικές δεξιότητες αλλά παράλληλα θωρακίζουν το χαρακτήρα τους βελτιώνοντας γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των απαραίτητων εκείνων γνώσεων για σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης (ειδικότερα στην κατεύθυνση TESOL), της γλωσσολογίας αλλά και της έρευνας σε τομείς που αφορούν σε πολιτισμικές, μεταφραστικές και φιλολογικές σπουδές.Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Αναγνώριση Πτυχίου

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα με κατεύθυνση TESOL (Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών) και λαμβάνουν την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση άδειας διδασκαλίας, η οποία θα τους επιτρέπει να διδάσκουν σε κέντρα ξένων γλωσσών. Επιπλέον, βάσει του νόμου 4653/2020, οι απόφοιτοι του προγράμματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL) πληρούν τα κριτήρια ώστε να εργαστούν ως καθηγητές αγγλικής γλώσσας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BAELL

Δομή προγράμματος

Για την απόκτηση του Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 40 μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής (121 διδακτικές μονάδες συνολικά). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο, ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με τον αριθμό επιλεγόμενων μαθήματα ανά εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec baell

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Έχω απολαύσει απίστευτα τις σπουδές μου στο Hellenic American College και έχω αποκομίσει πολλά, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα BAELL αγκαλιάζει και ενθαρρύνει τους φοιτητές να ξεδιπλώσουν το πλήρες δυναμικό τους. Οι παραδόσεις και διαλέξεις είναι σύγχρονες και ενδιαφέρουσες και το περιβάλλον της τάξης ευνοεί ιδιαίτερα τη μάθηση. Οι δάσκαλοι είναι φιλικοί, υποστηρικτικοί και πάντα διαθέσιμοι για να ακούσουν τις ανησυχίες σου και να σε βοηθήσουν. Γενικότερα στο HAEC επικρατεί μια πολύ θετική και συναδελφική ατμόσφαιρα, καθώς όλοι και όλα στοχεύουν στην υποστήριξή σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  • Μαργαρίτα Κυρίτση
  • BAELL '20
  1 από 1