Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL)

Αμερικανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Οι σπουδαστές του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας [BAELL], αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Teaching English to Speakers of Other Languages-ΤΕSOL). Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία, την Ανάλυση Λόγου, τις Μεταφραστικές Σπουδές και την Αγγλική, Αμερικάνικη και Παγκόσμια Λογοτεχνία. Οι τρεις κλάδοι εξειίκευσης του προγράμματος - TESOL, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία - καθένας με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές αναπτύσσουν δεξιότητες για την ανάλυση του λογοτεχνικού λόγου και αποκτούν ανεξάρτητη κριτική σκέψη εμπλουτίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την αντίληψη και τις γνώσεις τους στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL) - Φυλλάδιο

Λήψη Αρχείου
Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (BAELL) - Φυλλάδιο

Πλεονεκτήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (BAELL)

Το πρόγραμμα σας δίνει την ευκαιρία να αποκήσετε ισχυρές θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές βάσεις για να βελτιώσετε τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη διεθνή αγορά. Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο σπουδαστής, ενώ η έμφαση που αποδίδουμε στη διδασκαλία σε συνδυασμό με την πληθώρα διαθέσιμων μαθημάτων είναι εφάμιλλα εκείνων άλλων μεγαλύτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνονται:

 • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης στην Αγγλική Γλώσσα και Αγγλόφωνη Λογοτεχνία:
  • Γλωσσολογία (πεδία εξειδίκευσης όπως ανάλυση λόγου και κοινωνιογλωσσολογία)
  • Λογοτεχνία (πεδία εξειδίκευσης όπως η παγκόσμια λογοτεχνία, κινηματογράφος, θεωρία του πολιτισμού και δημιουργική γραφή)
  • TESOL (Διδασκαλία της Αγγλικής σε ομιλητές άλλων γλωσσών, μεθοδολογία και παιδαγωγική).
 • Το προπτυχιακό στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εμπεριέχει διαπιστευμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών-TESOL από το Commission on English Language Program Accreditation (CEA). Το CEA αναγνωρίζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ως εθνική υπηρεσία διαπίστευσης για προγράμματα και ιδρύματα που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα.
 • Πληθώρα μαθημάτων επιλογής όπως: Σημειολογία και Κινηματογράφος, Γλώσσα και Φύλο, Διήγημα, Κορυφαία έργα δραματουργίας του 20ουαιώνα, Εισαγωγή στη Ψυχολογία και Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές.
 • Συνεργασία με καθηγητές με εμπειρία στην έρευνα και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς ειδίκευσής τους.
 • Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας εξέλιξη.
 • Δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων όπως το TESOL Diploma.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ενός τομέα δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε πεδία όπως η Αειφορία, η Ψυχολογία, το Θέατρο, η Μετάφραση ή δυνατότητα παρακολούθησης δεύτερου πτυχίου σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου.
 • Πολύ ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων με μεσημεριανά και απογευματικά μαθήματα για τους σπουδαστές που εργάζονται.
 • Δυνατότητα παρουσίασης φοιτητικών εργασιών στο κοινό και σε Φοιτητικά Συνέδρια και Ημερίδες.
 • Συμβουλευτική σε θέματα σταδιοδρομίας και διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών με την υποστήριξη του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας τόσο στη διάρκεια των σπουδών σας όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Δυνατότητες σταδιοδρομίας του ΒΑΕLL

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου δεν αποκτούν μόνο επαγγελματικές δεξιότητες αλλά παράλληλα θωρακίζουν το χαρακτήρα τους βελτιώνοντας γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των απαραίτητων εκείνων γνώσεων για σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης (ειδικότερα στην κατεύθυνση TESOL), της γλωσσολογίας αλλά και της έρευνας σε τομείς που αφορούν σε πολιτισμικές, μεταφραστικές και φιλολογικές σπουδές.Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το BAELL

Για την απόκτηση του Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 40 μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής (121 διδακτικές μονάδες συνολικά). Η διάρκεια του προγράμματος για τους σπουδαστές πλήρους φοίτησης είναι 8 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο, ενώ οι σπουδαστές μερικής φοίτησης μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 5 με 8 έτη ανάλογα με τον αριθμό επιλεγόμενων μαθήματα ανά εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια 15 εβδομάδων. Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

haec baell

Ταυτόχρονα με τα μαθήματά σας για την απόκτηση Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα με σκοπό την απόκτηση του Diploma in TESOL καθώς και την απόκτηση δεύτερης ειδίκευσης (minor) σε έναν από τους παρακάτω τομείς.

Προτεινόμενοι τομείς δεύτερης ειδίκευσης (minors) του ΒΑΕLL
 • Δεύτερη Ειδίκευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη 
 • Δεύτερη Ειδίκευση στις Μεταφραστικές Σπουδές 
 • Δεύτερη Ειδίκευση στο Θέατρο 
 • Δεύτερη Ειδίκευση στη Ψυχολογία

Μπορείτε να ανατρέξετε στα Προπτυχιακά Προγράμματα για πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δεύτερης ειδικεύσης (minors) σε άλλα Προγράμματα Πτυχίου.

Advanced Diploma in TESOL-Level 5

Το Advanced Diploma in TESOL-Level 5 απονέμεται στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα και επιτυγχάνουν στην εξέταση ETECT-LEVEL 5 (English Teaching Competency Test). Για λεπτομερή περιγραφή των μαθημάτων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University.

 • Modern English Grammar/Language Awareness
 • Introduction to Methodology
 • Advanced Methodology
 • Practicum 1: TESOL
 • Educational Psychology

Το Advanced Diploma in TESOL Level 5 μπορεί να αποκτηθεί μέσω πλήρους ή μερικής φοίτησης. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν 3 ή 2 μαθήματα το εξάμηνο του φθινοπώρου ή της άνοιξης για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν λιγότερα μαθήματα ανά εξάμηνο και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη (ή περισσότερα). Τα μαθήματα είναι διαδοχικά και οι σπουδαστές  μπορούν να συμβουλευτούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και τον μέντορά τους για να δημιουργήσουν ένα πλάνο μελέτης. Οι σπουδαστές  που αποτυγχάνουν στην εξέταση ETECT μπορούν να επαναλάβουν την εξέταση κατά τις επόμενες δύο εξεταστικές περιόδους. Εάν αποτύχουν ξανά, δεν τους επιτρέπεται να επαναλάβουν τις εξετάσεις και δεν τους απονέμεται το Advanced Diploma in TESOL Level 5.

 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών θα μπορείτε:

 • να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας
 • να αναγνωρίζετε τη σημασία της διαπολιτισμικής γνώσης στη χρήση της γλώσσας
 • να χρησιμοποιείτε πληθώρα βιβλιογραφικών ή διαδικτυακών πηγών για τη διεξαγωγή έρευνας στην Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία
 • να αντιλαμβάνεστε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στη διδασκαλία γλωσσών στοχεύοντας στη γλωσσική επικοινωνία αλλά και τις παιδαγωγικές πρακτικές (TESOL)
 • να κάνετε γλωσσολογικές αναλύσεις λαμβάνοντας υπόψη τους διαρθρωτικούς και εννοιολογικούς παράγοντες που διαμορφώνουν πολιτισμούς και νοήματα
 • να συνεχίσετε σε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας και σε συναφή πεδία έχοντας αποκτήσει τις γνώσεις και εφόδια που απαιτούνται
Έρευνα και Εμπειρική Μάθηση του BAELL

Οι σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία [BAELL] σας προσφέρουν τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε ερευνητικές εργασίες που εκπονούν, από κοινού, καθηγητές και σπουδαστές. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους για το Diploma in TESOL να κάνουν πρακτική άσκηση στη διδασκαλία και να ασχοληθούν με το σχεδιασμό μαθημάτων. Επιπλέον, οι σπουδαστές μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους σε κάποιον από τους τομείς που σχετίζεται με έναν από τους τρεις κλάδους ειδίκευσης όπως εργασίες συλλογής δεδομένων (Γλωσσολογία), λογοτεχνική ανάλυση (Φιλολογία) και προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών (TESOL). Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δύο πρακτικές ενότητες (TESOL και Γλωσσολογία ή Φιλολογία) αποκτώντας έτσι εμπειρία σε δύο από τις τρεις κατευθύνσεις των Προπτυχιακών Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία [BAELL].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τρόπο αίτησης, συμβουλευτείτε την σελίδα μας Εισαγωγή σε Προπτυχιακά Προγράμματα.
 

Τι λένε φοιτητές και απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα

 • Έχω απολαύσει απίστευτα τις σπουδές μου στο Hellenic American College και έχω αποκομίσει πολλά, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα BAELL αγκαλιάζει και ενθαρρύνει τους φοιτητές να ξεδιπλώσουν το πλήρες δυναμικό τους. Οι παραδόσεις και διαλέξεις είναι σύγχρονες και ενδιαφέρουσες και το περιβάλλον της τάξης ευνοεί ιδιαίτερα τη μάθηση. Οι δάσκαλοι είναι φιλικοί, υποστηρικτικοί και πάντα διαθέσιμοι για να ακούσουν τις ανησυχίες σου και να σε βοηθήσουν. Γενικότερα στο HAEC επικρατεί μια πολύ θετική και συναδελφική ατμόσφαιρα, καθώς όλοι και όλα στοχεύουν στην υποστήριξή σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  • Μαργαρίτα Κυρίτση
  • BAELL '20
  1 από 1